Wzory pism

Wszystkie wzory pism ogólnych związanych z tokiem studiów dostepne są tutaj.

Przed złożeniem pisma prosimy upewnić się, że jest ono właściwie zaadresowane
Adresatem pism składanych w KPSC jest prof. dr hab. Marta Kudelska, Kierownik KPSC.

Niewłaściwie zaadresowane podania nie będą przyjmowane.

Wzory pism szczegółowych związanych ze studiami w KPSC:

deklaracja wyboru lektoratu (I stopień)

wzór oświadczenia o wyborze promotora z KPSC (praca magisterska)

wzór oświadczenia o wyborze promotora z KPSC (praca licencjacka)

wzór podania o wybór promotora spoza KPSC

wzór podania o umorzenie części lub całości opłaty za powtarzane kursy

rezerwacja sal KPSC

kalkulator średniej