Wzory pism

Wszystkie wzory pism ogólnych związanych z tokiem studiów dostepne są tutaj.
Przed złożeniem pisma prosimy upewnić się, że jest ono właściwie zaadresowane. Adresatem pism składanych w KPSC jest prof. dr hab. Marta Kudelska, Kierownik KPSC.

Wzory pism szczegółowych związanych ze studiami w KPSC:

deklaracja wyboru lektoratu (I stopień)

wzór oświadczenia o wyborze promotora z KPSC (praca magisterska)

wzór oświadczenia o wyborze promotora z KPSC (praca licencjacka)

wzór podania o wybór promotora spoza KPSC

rezerwacja sal KPSC

kalkulator średniej