Harmonogram 19/20 semestr zimowy

Harmonogram 2019/2020 - semestr zimowy

 

 

Harmonogram zajęć (dla wszystkich specjalności i wszystkich roczników) w semestrze letnim dostępny jest TUTAJ.

Ostatnia aktualizacja: 13.09.19.

 


WAŻNE INFORMACJE:

Zajęcia prowdzone przez dr Paulinę Niechciał w roku akademickim 2019/20 rozpoczną się wyjątkowo w grudniu.

Kursy fakultatywne oznaczone są w harmonogramie kolorem jasnoróżowym.

Przedmioty spoza realizowanego programu/wybranej specjalności można wybierać jako zajęcia fakultatywne.

Studenci studiów II stopnia mogą zapisywać się na lektoraty
- traktowane jako zajęcia fakultatwyne - jeżeli studenci I stopnia, dla których jest to kurs dedykowany, nie wypełnią limitów wolnych miejsc. 

Seminaria magisterskie odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań z prowadzącym, nie są więc wyszczególnione w harmonogramie. Termin, częstotliwość i zasady spotkań prowadzący ustali bezpośrednio z zapisanymi studentami.

Przypominamy, że studenci drugiego stopnia są zobligowani do zaliczenia w toku studiów kursu prowadzonego w języku obcym w wymiarze min. 30 godz.

Kurs "Kultura w praktyce - projekty" ma dwie grupy - dla I i dla II roku studiów 2. stopnia- prosimy o wybór grupy właściwej grupy.

Kurs "Buddyzm i nauka" w roku akademickim 2019/20 odbędzie się wyjątkowo w semestrze letnim.  

Kurs "Wprowadzenie do teorii cywilizacji" w roku akdemickim 2019/20 odbędzie się wyjątkowo w semestrze letnim.

Terminy zajęć z kursów "Język japoński. Translatorium" i "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" zostaną ustalone indywidualnie ze studentami, dlatego nie są one wyszczególnione w harmonogramie.  

Informacje dotyczące kursów profesorów wizytujących - w semestrze zimowym 2019/20 będą to: prof. Jessie Pons oraz grupa profesorów z Kobe University - zostaną udostepnione w późniejszym terminie. Wszystkie kursy profesorów wizytujących będą prowadzone w języku angielskim. Z przyczyn niezależnych prof. Kirill Solonin nie będzie prowadził zajęć w semestrze zimowym 2019/20.

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU:


Prosimy o zapoznanie się z Pakietem informacji dla I roku.

Kursy dedykowane dla I roku, 1. stopnia oznaczone są w harmonogramie kolorem pomarańczowym (porównawcze studia cywilizacji) lub zielonym (studia nad buddyzmem). Kursy wspólne dla obu kierunków oznaczone są odpowiednio pomarańczowo-zielono.

Kursy dedykowane dla
 I roku, 2. stopnia oznaczone są w harmonogramie błękitnym (porównawcze studia cywilizacji) lub różowym (studia nad buddyzmem współczesnym). Prosimy zwrócić uwagę także na kursy wielokolorowe - np. seminaria tematyczne oznaczone kolorem żółto-różowo-błękitnym-niebieskim - oznacza to, że kurs dedykowany jest czterem grupom studentów, Przypominamy, że w przypadku seminariów tematycznych student wybiera (minimum) jedno seminarium z puli.

Uwaga! Kursy fakultatywne opisane w Aplikacji Sylabus z "1" na końcu tytułu (np.
Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu 1), w USOSie i harmonogramie mogą być nazwane samym tytułem (np. Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu- jest to ten sam kurs. 

W przypadku zajęć, które mają do wyboru kilka grup (np. ćwiczenia do kursu "Filozofia indyjska") student sam wybiera grupę ćwiczeniową, na którą chce uczęszczać, dla każdego kursu osobno (wybór "grupy 1" dla kursu "Filozofia indyjska" nie oznacza, że student będzie należał do grupy 1 także w przypadku innych zajęć - są to niezależne wybory). 


Zajęcia "Elementy antropologii społ-kult." prowdzone przez dr Paulinę Niechciał w roku akademickim 2019/20 rozpoczną się wyjątkowo w grudniu, stąd ich niestandardowy wymiar godzin w tygodniu.

Przypominamy, że I rok studiów 1. stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w drugim semestrze - prosimy nie rejestrować się na lektoraty dedykowane wyższym rocznikom.

Szczegółowe na temat zajęć z Wychowania Fizycznego dla I roku, 1 stopnia dostępne są tutaj.

Rejestracja na język angielski dla I roku, 2. stopnia prowadzona jest przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Szczegółowych informacji i terminów rejestracji należy szukać tutaj.