Harmonogram 18/19 semestr zimowy i letni

Harmonogram 2018/2019 - semestr letni

Harmonogram zajęć (dla wszystkich specjalności i wszystkich roczników) w semestrze letnim dostępny jest TUTAJ.


Ostatnia aktualizacja: 13.03.19:

Do harmonogramu dodano kursy profesorów wizytujących.

Zamiana sal 100 i 114 dotycząca wtorkowych zajęć do godziny 14.30.

"Translatorium I" - zmiana terminu z czwartku na piątek.

"Sanskryt I" - zmiana terminu zajęć z wtorku na poniedziałek.

W harmonogramie zarezerowano czas na kursy profesora wizytującego Kazuyuki Funatsu - szczegóły i rejestracja na te kursy zostaną podane w późniejszym terminie.

​Z harmonogramu usunięto kursy zawieszone w roku akademickim 2018/19: "The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India”, "Mowa ciała” i "Teatr w perspektywie porównawczej”, "Sztuka, filozofia i najwybitniejsi twórcy ASP w Krakowie" oraz kurs dla doktorantów "Cultures and bodies...".

Do hamonogramu dodano kursy dla doktorantów psc.

Język hindi I” - zmiana rozkładu zajęć z 3 razy w tygodniu po 1,5 godz. na dwa razy w tygodniu po 2 godz. 15 min. 

Kultura w praktyce” – kurs przeniesiona z piątku na czwartek

Lektorat tybetański I” – kurs przeniesiony z piątku na czwartek

"Boginie w mitologiach..." - kurs przeniesiony z wtorku na piątek


WAŻNE INFORMACJE:

Kurs "Polityka a kultura w świecie pozaeuropejskim" będzie odbywał się w formie zdalnej (e-learning). Uczestnicy zostaną dopisani i podpięci automatycznie przez sekretariat (po zakończeniu rejestracji).

Kursy "Transmisje kulturowe" i "Cywilizacje starożytne" kończą się w połowie semestru, dlatego zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

Przedmioty spoza wybranej specjalności można realizować jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane specjalności buddologia/studia nad buddyzmem współczesnym i vice versa i realizować je jako zajęcia fakultatywne. Studenci studiów II stopnia mogą zapisywać się na lektoraty - traktowane jako zajęcia fakultatwyne - jeżeli studenci I stopnia, dla których jest to kurs dedykowany, nie wypełnią limitów wolnych miejsc. 

Seminaria magisterskie i dyplomowe w drugim semestrze odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań z prowadzącym, nie są więc wyszczególnione w harmonogramie. Termin, częstotliwość i zasady spotkań prowadzący ustali bezpośrednio z zapisanymi studentami.

***

"Historia buddyzmu II” – ćwiczenia odbywają się w semestrze I; wykład będzie odbywał się w semestrze II.

"Historia buddyzmu IV" - kurs przeniesiony z II semestru na I semestr (nie będzie możliwości jego zaliczenia w II semestrze).

„Dyplomacja w Azji Południowej i Centralnej” – zajęcia odbywają się TYLKO semestrze I.

Kurs „Myślenie krytyczne“ przeznaczony jest wyłącznie dla studentów I roku studiów I stopnia.

Kurs "Trening kompetencji międzykulturowych" rozpocznie się od 23.10. Każda grupa (podział do grup nastąpi automatycznie) odbywa w ramach kursu cztery spotkania. Proszę zwrócić uwagę na terminy podane w harmonogramie.

Kurs Kultura popularna - perspektywy badawcze - został wyjątkowo przeniesiony z I semestru na semestr II.

Przypominamy, że studenci drugiego stopnia są zobligowani do zaliczenia w toku studiów kursu prowadzonego w języku obcym w wymiarze min. 30 godz.

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU:

„Tradycyjna kultura tybetańska” - kurs dedykowany dla studentów pierwszego roku pierwszego stopnia - wyjątkowo przeniesiony z II semestru na semestr I (nie będzie możliwości jego zaliczenia w II semestrze, kurs jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które wybiorą specjalność buddologia).

„Buddyzm polityczny we współczesnym świecie” - kurs dedykowany dla studentów pierwszego roku drugiego stopnia - wyjątkowo przeniesiony z II semestru na semestr I (nie będzie możliwości jego zaliczenia w II semestrze, kurs jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które wybiorą specjalność studia nad buddyzmem współczesnym).

„Kulturoznawstwo – teoria i praktyka” - kurs dedykowany dla studentów pierwszego roku pierwszego stopnia - wyjątkowo przeniesiony z I semestru na semestr II.

Kursy dedykowane dla I roku, 1. stopnia oznaczone są w harmonogramie kolorem łososiowo-seledynowym (przykład), kolor seledynowy odpowiada specjalności buddologia, a kolor łososiowy - specjalności porównawcze studia cywilizacji. W I semestrze specjalność: porównawcze studia cywilizacji i specjalność: buddologia mają te same przedmioty.

Kursy dedykowane dla
 I roku, 2. stopnia oznaczone są w harmonogramie kolorem różowo-niebieskim (przykład), kolor różowy odpowiada specjalności studia nad buddyzmem współczesnym, kolor niebieski - specjalności porównawcze studia cywilizacji. W I semestrze specjalność: porównawcze studia cywilizacji i specjalność: studia nad buddyzmem współczesnym mają te same przedmioty (z wyjątkiem kursów dedykowanych dla odpowiednich specjalności przeniesionych wyjątkowo z II semestru na I semestr: przykład). Prosimy zwrócić uwagę także na kursy wielokolorowe - np. seminaria tematyczne oznaczone kolorem żółto-różowo-niebieskim (przykład) - oznacza to, że kurs dedykowany jest trzem grupom studentów (I rok II stopień specjalność psc, I rok II stopień specjalność studia nad buddyzmem współczesnym, II rok II stopień specjalność psc). Przypominamy, że w przypadku seminariów tematycznych student wybiera (minimum) jedno seminarium z puli.

Szczegółowe na temat zajęć z Wychowania Fizycznego dla I roku, 1 stopnia oraz terminy dostępne są tutaj.

Rejestracja na język angielski dla I roku, 2. stopnia prowadzona jest przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Szczegółowych informacji i terminów rejestracji należy szukać tutaj.

Harmonogram 2018/2019 - semestr zimowy

Harmonogram zajęć (dla wszystkich specjalności i wszystkich roczników) w semestrze zimowym dostępny jest TUTAJ.