Akademicki Dzień Pamięci 2019

Zdjęcie przedstawia nagrobek Profesora Andrzeja Flisa na Cmenatarzu Rakowickim w Krakowie. Na pierwszym planie zdjęcia na nagrobku znajduje się wiązanka z żółto-pomarańczoywch róż, złożona przez KPSC. Wiązanka jest opatrzona wstęgą w barwach i z logo UJ, tuż za nią znicze i kwiaty. W dniu 6 listopada 2019 roku odbyły się uroczyste obchody Akademickiego Dnia Pamięci. Każdego roku w dniu 6 listopada, w rocznicę Sonderaktion Krakau, Uniwersytet Jagielloński - wraz z innymi krakowskimi uczelniami - wspomina i składa kwiaty na grobach zmarłych profesorów szkół wyższych Krakowa, osób szczególnie zasłużonych dla nauki polskiej i Uniwersytetu.

W imieniu KPSC dr Renata Iwicka i dr Anna Kuchta złożyły wiązankę na grobie Profesora Andrzeja Flisa, założyciela Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji.
W obchodach uczestniczyli także przedstawiciele studentów KPSC.
 
Data opublikowania: 04.11.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa