Zmiany w zakresie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego / przed obroną pracy magisterskiej

Informujemy, że od dnia 1 października 2019 roku obowiązują nowe wzory dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego / przed obroną pracy magisterskiej. Przed złożeniem dokumentów prosimy upewnić się, że wybrali Państwo właściwy dla toku studiów dokument.

​Przypominamy również, że w przypadku egzaminów/obron przewidzianych po 1 października 2019 roku składanie zdjęć nie jest wymagane (fotografie nie będą zamieszczane na dyplomach wydanych po 1 października 2019).
Data opublikowania: 30.09.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa