Współpraca

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji kooperuje z różnymi jednostkami badawczo-dydaktycznymi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. W razie zainteresowania prosimy o kontakt ze wskazanymi osobami odpowiedzialnymi za współpracę.

Współpraca krajowa

Współpraca zagraniczna

Muslim Institute

Podpisanie porozumienia o współpracy prof. dr hab. Piotr Kłodkowski, listopad 2017 roku.

Współpraca B+R

Oferta usług badawczych

słowa kluczowe: cywilizacja europejska, religia, Bliski Wschód, zaratusztrianizm, kamienie, antropologia religii, Azja Południowa, literatura perska, literatura arabska, Azja Wschodnia, Korea, Japonia, Chiny, religioznawstwo porównawcze

tematyka badań:

·         Terenowe i teoretyczne badania nad cywilizacją europejską:

o    porównawcze studia religii i kultur europejskich oraz współczesnych zjawisk religijnych.

·         Badania terenowe na Bliskim Wschodzie:

o    zaratusztrianizm oraz inne mniejszości religijne na Bliskim Wschodzie,

o    współczesna kultura świata irańskiego i arabskiego,

o    współczesna literatura perska i arabska,

o    wczesnochrześcijański monastycyzm.

·         Badania w krajach Azji Wschodniej:

o    badania obejmujące chiński, japoński i koreański krąg kulturowy, zarówno w zakresie tradycji starożytnych, jak i współczesnych.

·         Badania z zakresu religioznawstwa porównawczego:

o    symbolika religijna i magiczna kamieni,

o    udział kamieni w sferze sakralnej, magicznej, a także związanej z nimi alchemii,

o    badania tekstów sakralnych dotyczących poszczególnych klejnotów,

o    udział w ludowej medycynie.

·         Antropologia społeczna i kulturowa, antropologia religii:

o    teoria kultury i cywilizacji,

o    badania kultury dawnej i współczesnej w obrębie czterech cywilizacji, objętych programem badawczym i dydaktycznym Katedry.

·         Badania w Azji Południowej:

o    terenowe i teoretyczne badania różnorodności religijnej i kulturowej, kultury materialnej języków oraz sztuki.

aparatura:

usługi:

·         analizy eksperckie, dworactwo dla firm i instytucji posiadających kontakty z krajami Wschodu;

·         szerzenie wiedzy na temat Wschodu w szkołach, instytucjach kultury i w obszarze biznesu;

·         budowanie kontaktów ze współpracownikami, partnerami z tego regionu;

·         opinie, ekspertyzy i raporty związane z sytuacją społeczno-polityczną Iranu, Afganistanu, Tadżykistanu, krajów Azji Południowej;

·         szkolenia i wykłady dotyczące sytuacji politycznej, społecznej, kulturowej i religijnej w tych rejonach;

·         kursy językowe: perski, hindi;

·         tłumaczenia niepoświadczone z języka perskiego, dari, tadżyckiego, hindi.

Stosowane metody i techniki badawcze:

·         socjologiczne badania jakościowe: badania terenowe, wywiady pogłębione, analizy tekstualne z użyciem oprogramowania typu Qualitative Data Analysis Software (QDAS);

·         badania językoznawcze i literaturoznawcze;

·         badania religioznawcze;

·         badania w zakresie archeologii i historii sztuki.

doświadczenie / referencje / realizacje:

·         doświadczenie: tłumaczenia dla wojska, sądu, prokuratury, straży granicznej, firm, instytucji kultury;

·         szkolenia dotyczące Afganistanu dla żołnierzy wyjeżdżających na misję stabilizacyjną.

forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne

rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza

Logo

Oferta dla szkół

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Wydział Filozoficzny UJ serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli szkół średnich do udziału w warsztatach i wykładach poświęconych tematyce zróżnicowania cywilizacyjnego, kulturowego, religijnego i językowego. Podczas naszych spotkań zapoznać będzie można się z historią i współczesnością, zwyczajami i osobliwościami, sztuką i popkulturą, rytuałami i modą regionów azjatyckich i amerykańskich.

 

Termin: do ustalenia

Miejsce: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, ul. Grodzka 52, Kraków

Osoba do kontaktu: dr Agnieszka Kowalska, tel. 798423543, a.kowalska@uj.edu.pl

Plan ogólny:

1. Zapoznanie gości z ofertą dydaktyczną i profilem badawczym jednostki

2. Zajęcia do wyboru:

2a. Próbny lektorat języka orientalnego.

Do wyboru: japoński, hindi, sanskryt, tybetański, arabski. Zajęcia trwają 1,5 godziny obejmują prelekcję prezentującą charakterystykę wybranego języka, jego ewolucję i upowszechnienie oraz część praktyczną, podczas której uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zwrotami i zasadami pisowni.

2b. Wykład tematyczny.

Do wyboru tematyka związana z kulturą, religią (islam, buddyzm, hinduizm, chrześcijaństwo, judaizm, itd.), mitologią regionów i cywilizacji (Japonia, Tybet, Mongolia, Indie, Korea, Iran, Bliski Wschód, cywilizacje starożytne, Ameryka Łacińska itd.), zajęcia poświęcone specyfice relacji społecznych w różnych kręgach kulturowych oraz mowie ciała. Zajęcia trwają 1,5 godziny.

Do pobrania