dr hab. Izabela Trzcińska

e-mail: izabela.trzcinska[at]uj.edu.pl 

Ukończyła Instytut Religioznawstwa UJ, gdzie następnie pracowała w Zakładzie Historii Chrześcijaństwa. W KPSC od 2013 roku.

Zainteresowania naukowe

 • Formy współczesnego mitu;
 • Obraz świata i człowieka w kulturze Zachodu;
 • Tradycje ezoteryczne w kulturze europejskiej;
 • Antropologia komunikacji;
 • Chrześcijaństwo.

Najważniejsze publikacje

 • 2013, O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej, Polish Journal of Arts and Culture, seria MONOGRAFIE, Kraków.
 • 2013, Obraz, mapa i hybryda. Kulturowe aspekty przedstawiania świata, „Polish Journal of Arts and Culture" nr 8.
 • 2012, Odkrywanie Golema. Kilka uwag na temat pewnego gnostyckiego mitu, [w:] B. Sienkiewicz, M. Dobkowski, A. Jocz, Gnoza, gnostycyzm, literatura, Kraków, s. 111-123.
 • 2011, Logos, mit i ratio. Wybrane koncepcje racjonalności od XV do XVII wieku,  Kraków.
 • 2010, Uniwersum melancholii, czyli świat według Roberta Burtona, [w:] R. Burton, Religijna melancholia, tłum. A. Zasuń, Kraków, s. IX-XXVI.
 • 2009, W poszukiwaniu paradygmatów: obraz świata i boski wzorzec (In Search of Paradigms: the Image of the World and its Divine Pattern), [w:] A. Olszewska (red.), Kosmologia. Obraz świata w nowożytności, Kraków, s. 11-27.
 • 2007, Lux in tenebris. Czas i światło w nowożytnej kosmologii, [w:] Światło Czas Transcendencja, red. I. Trzcińska, Kraków, s. 141-176.
 • 2007, Jung i nowa gnoza, [w:] Między świadomością i nieświadomością. Współczesność w perspektywie psychologii głębi, red. K. Węgłowska-Rzepa, D. Fredericksen, Warszawa, s. 67-82.
 • 2006, Sztuka Kabały według Johannesa Reuchlina, [w:] Religia - System - Ewolucja, red. I. Trzcińska, Kraków 2006, s.107-120.
 • 2006, Gnoza i mit, "Studia Religiologica", z. 38, s.119-130.

Inne osiągnięcia

 • 1993  (marzec-maj) i 1995  (październik-grudzień) stypendia w Rzymie Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

Zobacz również