dr hab. Artur Przybysławski

e-mail: artur.przybyslawski[at]uj.edu.pl

Wykładowca języka tybetańskiego i filozofii buddyjskiej, tłumacz (j. angielski i tybetański). W 2001 roku doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy „Myśl Talesa i Heraklita w filozofii Arystotelesa, Hegla, Nietzschego i Heideggera" (promotor: prof. dr hab. Władysław Stróżewski). Habilitacja w październiku 2010 na podstawie książki Buddyjska filozofia pustki. Do roku 2011 pracował w Katedrze Historii Filozofii na Uniwersytecie Łódzkim.  Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tłumacz nagrodzony wyróżnieniem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Autor książek Coincidentia oppositorum, Buddyjska filozofia pustki (seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), Pustka jest radością, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka.

Zainteresowania naukowe

 • filozofia buddyjska Tybetu

Najważniejsze publikacje

 • 2012 Ekspresja oświecenia, czyli kilka uwag o tybetańskim gatunku literackim rnam thar, The Polish Journal of the Arts and Culture 2,  ss. 125-138.
 • 2012 VIII Karmapa Mikjo Dordźe, Pochodnia madhjamiki szentong, przeł. A. Przybysławski, Warszawa: Iskry, ss.140.
 • 2012 Pojęcie świadomości uwarunkowanej w filozofii tybetańskiej, Przegląd Filozoficzny 3, ss. 577-584.
 • 2011. Kilka uwag o poglądzie gzhan stong w filozofii tybetańskiej, Rozumienie wartości w kulturach Wschodu, Estetyka i krytyka 22, ss. 303-310.
 • 2010 Pustka jest radością, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka, Warszawa: Iskry, ss. 220.
 • 2009 Arthur O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu, Gdańsk: słowo / obraz terytoria, ss. 410.
 • 2009 Buddyjska filozofia pustki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 280 (monografie FNP).
 • 2005 Forma i pustka. Od buddyzmu do nauki z powrotem, red. A. Przybysławski, Opole: Hung, ss. 192. 
 • 2004 Coincidentia oppositorum, Gdańsk: słowo / obraz terytoria, ss. 184.
 • 1997 Nietzsche 1900-2000, red. A. Przybysławski, Kraków: Aureus, ss. 312. 

Inne osiągnięcia

 • 1998 - stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
 • 1999 - wyróżnienie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za przekład książki Thomasa de Quincey'a Ostatnie dni Immanuela Kanta,
 • nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe i pracę dydaktyczną. 

Zobacz również