dr Agata Świerzowska

e-mail: swierzowska[at]gmail.com

Z zamiłowania i z powołania tłumaczy: studentom zawiłości religioznawstwa porównawczego, współczesnych teorii religii, antropologiczne wizje rzeczywistości i to, co przez wieki działo się i dzieje nadal z tradycja jogi indyjskiej, a z języka angielskiego literackie różności, które w taki czy inny sposób pozwalają poznać świat takim, jakim widział go i doświadczał autor dzieła. Stara się mocno wierzyć w to, że nie ma racji Julio Cortazar pisząc: „Człowiek za każdym razem myśli, że coś wytłumaczy, i tylko brnie dalej. Tłumaczenie jest zakamuflowanym błędem [...]. Zapamiętaj to sobie" (Gra w klasy).

Zainteresowania naukowe

 • joga: historia idei ze szczególnym uwzględnieniem przemian jakim zaczęła podlegać w okresie postkolonialnym i podlega współcześnie (zjawisko określane jako „modern yoga"), dzieje jogi w Polsce - jej adaptacja i specyfika;
 • przemiany współczesnej duchowości ze szczególnym uwzględnieniem wątków pochodzenia orientalnego;
 • teoria religii, mitu i rytuału; 

Najważniejsze publikacje

 • 2015. Esoteric Influences in Wincenty Lutosławski's Programme of National Improvement. Prolegomena, „Estetyka i Krytyka" seria: „The Polish Journal of the Arts and Culture" (Esoteric Studies. Polish Contributions),  13 (1/2015) Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 147-173.
 • 2015. Dlaczego Józef Świtkowski deprecjonuje hatha jogę? Obraz hatha jogi i jego źródła w poglądach polskiego jogina-ezoteryka, [w:] I. Trzcińska, A. Świerzowska, K.M. Hess, Studia ezoteryczne. Wątki polskie, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 150-165.
 • 2013, Dlaczego praktyka asan boli? Uwagi na marginesie praktyki asztanga winjasa jogi, w: „The Polish Journal of the Arts and Culture" (Ciało w praktykach religijnych i duchowych) 4 (1/2013), Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 141-163.
 • 2013, Guru. Między tradycją a współczesnością, Nomos, Kraków, s. 294.
 • 2012, Joga chrześcijańska. Próba opisu na wybranych przykładach, w: „Nomos" 77, s.132–147.
 • 2011, Żywioły ujarzmione. Pańćabhuta [pięć żywiołów] w doświadczeniach ekstatycznych jogi, w: „Studia Religiologica" nr 44, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,  s. 85-95.
 • 2011, Jak praktykują jogę Indusi, w: „Estetyka i Krytyka" (Przez kultury i cywilizacje) 23 (4/2011), Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 97-113.
 • 2010, Współczesna joga – między utylitaryzmem a ekspresywizmem, w: M. Libiszowska- Żółtkowska, S. Grotowska (red.), Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, Nomos, Kraków, s. 320-335.
 • 2009, Joga droga do Transcendencji, WAM, Kraków 2009, s. 314.

Projekty badawcze

 • Uczestnik trwającego projektu badawczego realizowanego w ramach programów Narodowego Centrum Nauki „Birla mandir - współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji" (projekt nr  UMO-2013/09/B/HS1/02005)
 • początki jogi w Polsce – między okultyzmem a pracą u podstaw 
 • Uczestnik trwającego projektu badawczego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki  „Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939" (projekt nr 2bH 15 0186 83)

Inne osiągnięcia

Zainteresowania pozanaukowe

 • przekład (literacki z języka angielskiego) dokumentów będących  świadectwem życia religijnego i duchowego, pokazujące religijną wizję rzeczywistości; najważniejsze przekłady:
  • 2012 Alfonso Ortiz, Richard Erdoes (red.) Mity i legendy Indian Ameryki Północnej cz. I, Alter, Kraków, s. 264 (Alfonso Ortiz, Richard Erdoes (eds.) American Indian Myths and Legends, New York 1984).
  • 2009 Thomas Merton, O odnowie życia zakonnego i kierownictwie duchowym. Niepublikowane listy, Wydawnictwo M, s. 596 (Thomas Merton, The School of Charity: The letters of  Thomas Merton on Religious Reneval and Spiritual Direction selected and edited by brother Patrick Hart, Gordonsville, Virginia, U.S.A., 1990)

Zobacz również