dr Agata Świerzowska

e-mail: agata.swierzowska[at]uj.edu.pl

Z zamiłowania i z powołania tłumaczy: studentom zawiłości religioznawstwa porównawczego, współczesnych teorii religii, antropologiczne wizje rzeczywistości i to, co przez wieki działo się i dzieje nadal z tradycja jogi indyjskiej, a z języka angielskiego literackie różności, które w taki czy inny sposób pozwalają poznać świat takim, jakim widział go i doświadczał autor dzieła. Stara się mocno wierzyć w to, że nie ma racji Julio Cortazar pisząc: „Człowiek za każdym razem myśli, że coś wytłumaczy, i tylko brnie dalej. Tłumaczenie jest zakamuflowanym błędem [...]. Zapamiętaj to sobie" (Gra w klasy).

Zainteresowania naukowe

 • joga: historia idei ze szczególnym uwzględnieniem przemian jakim zaczęła podlegać w okresie postkolonialnym i podlega współcześnie (zjawisko określane jako „modern yoga"), dzieje jogi w Polsce - jej adaptacja i specyfika;
 • przemiany współczesnej duchowości ze szczególnym uwzględnieniem wątków pochodzenia orientalnego;
 • teoria religii, mitu i rytuału; 

Najważniejsze publikacje

 • 2018, Illness Illness Narratives in the Esoteric Vision of the World: Agnieszka Pilchowa’s Views and Concepts, „Religio” XXVI, 2018, ss. 49-70.
 • 2017, Ramakrishna – radźajogin i mesjasz. Obraz bengalskiego mistyka w polskiej literaturze ezoterycznej okresu międzywojennego, [w:] I. Trzcińska, A. Świerzowska (red.), Wyobraźnia w kulturze. Duchowość, sztuka, literatura, Seria: Idee i Myśliciele, t. XXII, Kraków 2017, s. 131-155.
 • 2017, Yoga as Synthesis. Yoga as Revival. Eugeniusz Polończyk’s Vision of Yoga. Contribution to the Study of the History of Yoga in Interwar Poland, „Studia Religiologica” nr 50 (2), 2017, s. 173-188.
 • 2016, Szukając wsparcia. Korespondencja Wincentego Lutosławskiego i Hirama Erastusa Butlera, „Przegląd Religioznawczy”, nr 1 (259), 2016, s. 123-138.
 • 2016, On the Road to Great India - a Program of National Revival. The Saraswati Temple in Pilani as an Expression of  the Worldview of G.D. Birla, “Politeja” nr 40, 2016, Uniwersytet Jagielloński, s. 129-158 (z M. Kudelską i A. Staszczyk).
 • 2015. Esoteric Influences in Wincenty Lutosławski's Programme of National Improvement. Prolegomena, „Estetyka i Krytyka" seria: „The Polish Journal of the Arts and Culture" (Esoteric Studies. Polish Contributions),  13 (1/2015) Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 147-173.
 • 2015. Dlaczego Józef Świtkowski deprecjonuje hatha jogę? Obraz hatha jogi i jego źródła w poglądach polskiego jogina-ezoteryka, [w:] I. Trzcińska, A. Świerzowska, K.M. Hess, Studia ezoteryczne. Wątki polskie, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 150-165.
 • 2013, Dlaczego praktyka asan boli? Uwagi na marginesie praktyki asztanga winjasa jogi, w: „The Polish Journal of the Arts and Culture" (Ciało w praktykach religijnych i duchowych) 4 (1/2013), Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 141-163.
 • 2013, Guru. Między tradycją a współczesnością, Nomos, Kraków, s. 294.

Projekty badawcze

 • Uczestnik projektu badawczego realizowanego w ramach programów Narodowego Centrum Nauki „Birla mandir - współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji" (projekt nr  UMO-2013/09/B/HS1/02005);
 • Początki jogi w Polsce – między okultyzmem a pracą u podstaw;
 • Uczestnik trwającego projektu badawczego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki  „Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939" (projekt nr 2bH 15 0186 83).

Inne osiągnięcia

 • Redaktor naczelna pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series"  http://www.ejournals.eu/PJACNS/;
 • Redaktor serii wydawniczej „Bezkresy kultury” publikowanej we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem   http://badania-nad-ezoteryzmem.org.pl.

Zainteresowania pozanaukowe

 • przekład (literacki z języka angielskiego) dokumentów będących  świadectwem życia religijnego i duchowego, pokazujące religijną wizję rzeczywistości; najważniejsze przekłady:
  • 2012 Alfonso Ortiz, Richard Erdoes (red.) Mity i legendy Indian Ameryki Północnej cz. I, Alter, Kraków, s. 264 (Alfonso Ortiz, Richard Erdoes (eds.) American Indian Myths and Legends, New York 1984).
  • 2009 Thomas Merton, O odnowie życia zakonnego i kierownictwie duchowym. Niepublikowane listy, Wydawnictwo M, s. 596 (Thomas Merton, The School of Charity: The letters of  Thomas Merton on Religious Reneval and Spiritual Direction selected and edited by brother Patrick Hart, Gordonsville, Virginia, U.S.A., 1990)

Zobacz również