Komisje

Rada Programowa

Komisja ds. Jakości Kształcenia

  • dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ (przewodniczący), 
  • dr Paulina Tendera (sekretarz),
  • dr Piotr Michalik, 
  • dr Andrzej Mrozek,
  • dr Jarosław Zapart,
  • mgr Anna Kuchta.

    Skład komisji od roku akademickiego 2017/18.

Zespół Doradczy ds. Dydaktyki

W skład Zespołu wchodzą pracownicy KPSC, którzy otrzymali wyróżnienia za dydaktykę (nagrody Nagroda Pro Arte Docendi) i służą one pomocą w sprawach dydaktycznych.