mgr Karolina Maria Hess (Kotkowska)

opiekun naukowy: prof. dr hab. Marta Kudelska
e-mail: karolinamariahess[at]gmail.com
www: https://jagiellonian.academia.edu/KarolinaMKotkowska

Absolwentka etnologii (magisterium z wyróżnieniem w 2013 r.) oraz pedagogiki (magisterium z wyróżnieniem w 2009 r.) na Uniwersytecie Śląskim. W roku akademickim 2012/2013 studentka w Instytucie Religioznawstwa UJ w ramach programu mobilności MOST. W latach 2009–2013 asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Edukacji Filozoficzno-Społecznej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Członek polskich i międzynarodowych organizacji naukowych poświęconych badaniu zachodnich tradycji ezoterycznych.

Zainteresowania naukowe

 • zachodni ezoteryzm w Centralnej i Wschodniej Europie (ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX wieku);
 • historia Towarzystwa Teozoficznego w Polsce;
 • ezoteryzm w sztuce;
 • spirytualizm, spirytyzm i mediumizm; 
 • metodologia badań zachodniego ezoteryzmu; 
 • gnoza i gnostycyzm;
 • antropologia filozoficzna i kulturowa.

Najważniejsze publikacje

 • 2016, Studia ezoteryczne. Wątki polskie, I. Trzcińska, A. Świerzowska, K. M. Hess (red.), Kraków. 
 • 2016, K. M. Hess, M. A. Dulska, Rose Cross, Saturn’s Menagerie and the Coal Mines of Silesia: Strange Visions of Teofil Ociepka, "Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions" 19, no. 4, s. 57-79. 
 • 2016, Between Spiritualism, Theosophy and Christianity: Chosen Aspects of Esoteric Environments in Cieszyn Silesia in the First Half of the 20th Century [w:] Mystic and Esoteric Movements in Theory and Practice. Mystic and Esoteric Aspects of Contemporary Religions, S. Pakhomov (red.), Ekaterinburg. 
 • 2016, Wschód i Zachód z fuzji teozofii z chrześcijaństwem: Liberalny Kościół Katolicki  i jego recepcja w Polsce [w:], Studia ezoteryczne. Wątki polskie, Kraków. 
 • 2015, The Beginnings of Theosophy in Poland: From Early Visions to Polish Theosophical Society, “The Polish Journal of the Arts and Culture”, seria „Estetyki i Krytyki”, Vol. 1 (13), s. 53-72. 
 • 2015, Zachodni ezoteryzm jako obszar badań akademickich – zakres, problematyka, perspektywa polska [w:] Światło i Ciemność, t. 7, Polskie studia ezoteryczne, M. Rzeczycka, I. Trzcińska (red.), Gdańsk. 
 • 2015, Teozoficzne wizje aktywności po śmierci, [w:] „Wieczność, gdzie Śmierci nie ma...”. Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych, R. Ptaszek (red.), Lublin.
 • 2014, Religijne i magiczne strategie opanowania paraliżu przysennego: badanie treści internetowych, Periodyk Młodych Religioznawców „Ex Nihilo” nr 2 (12), s. 59-79.
 • 2014, Abraxas i zachodnie tradycje ezoteryczne – wybrane aspekty, “The Polish Journal of the Arts and Culture”, seria „Estetyki i Krytyki”, nr 10 (2), s. 51-70. 
 • 2014, Uwagi o Wiedzy tajemnej w Egipce Juliana Ochorowicza w kontekście analiz procesów (de)sakralizacji, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" nr 1 (1), s. 15–24.

Projekty badawcze

 • Od 2016 – Wykonawca w projekcie Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890–1939 pod kierownictwem dr hab. Moniki Rzeczyckiej (Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny) realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 0186/NPRH4/H2b/83/2016.
 • 2014–2016 – Kierownik w projekcie Recepcja kategorii Wschodu przez polskie środowiska ezoteryczne na przełomie XIX i XX wieku i jej kulturowo-religijne konsekwencje finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 6 nr DEC-2013/11/N/HS1/04812.
 • 2013-2014 – Realizacja projektu Specyfika recepcji tradycji ezoterycznych w Polsce na przełomie XIX i XX wieku finansowanego w ramach konkursu o przyznanie finansowania ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry oraz uczestników studiów doktoranckich naukowej na Wydziale Filozoficznym UJ.

Inne osiągnięcia

 • 2016–2017 – Stypendium Etiuda przyznane przez Narodowe Centrum Nauki na finalizację projektu pracy doktorskiej pt. Polska myśl teozoficzna a idee światowego Towarzystwa Teozoficznego w latach 1905-1939. Krytyczna analiza wybranych wątków filozoficznych (UMO-2016/20/T/HS1/00226), obejmujące 6-miesięczny staż w Center for the History of Hermetic Philosophy and Related Currents, University of Amsterdam w 2017 r. Opiekun naukowy stażu – prof. Wouter J. Hanegraaff. 
 • Realizacja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Filozofii, Teologii i Religioznawstwa na Radboud University Nijmegen (Holandia), stypendium Erasmus+. 
 • Współzałożyciel i sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem.
 • Współzałożyciel i członek zarządu CEENASWE (The Central and Eastern European Network for the Academic Study of Western Esotericism), grupy regionalnej ESSWE (The European Society for the Study of Western Esotericism).

Zainteresowania pozanaukowe

 • język migowy (tłumacz).

Zobacz również