Rozdroża kultury. Czy herezje są twórcze?

Ogólnopolska konferencja naukowa "Rozdroża kultury. Czy herezje są twórcze? Zjawisko herezji w różnych tradycjach i kulturach"

31 maja – 1 czerwca 2012

Przedmiotem konferencji ma być analiza zjawiska herezji od czasów najdawniejszych aż po współczesność. Intencją organizatorów jest przyjrzenie się temu problemowi w różnych tradycjach i kulturach.

Główne pytania, jakie chcemy postawić sobie i uczestnikom, to:

  • Jak różnego rodzaju herezje wpłynęły na rozwój kultury danego regionu czy danej tradycji?

  • Jakie zjawiska w różnych tradycjach i cywilizacjach, zwłaszcza Wschodu, można uznać za analogiczne do zjawiska herezji występujących w chrześcijaństwie?

  • Według jakich kryteriów ustalany był w danej tradycji wyznacznik ortodoksyjności i czy jest możliwe, aby później rozwinięta doktryna mogła być uznana za heretycką względem najwcześniej ustalonego kanonu?

  • Czy herezje są twórcze, a jeżeli tak, to czy wpłynęły na zmianę nurtu ortodoksyjnego i w jaki sposób?

  • Czy podłożem pojawienia się herezji są tylko spory doktrynalne, czy także, a może przede wszystkim, względu polityczne lub społeczne?

Program

Abstrakty wystąpień

1 /image/image_gallery?uuid=a7336451-6046-4e5a-a3bf-b378b1edc942&groupId=30300043 613 460 2 5
2 /image/image_gallery?uuid=3bbea846-6389-419c-b5e5-3b770ddaafb7&groupId=30300043 345 460 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=e0bad4cb-b316-4909-b6ab-9b5d9828f9cf&groupId=30300043 613 460 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=a1d84c0c-7165-438f-a25a-b08452bcd1b5&groupId=30300043 613 460 5 3