The Polish Journal of the Arts and Culture

„The Polish Journal of the Arts and Culture"
The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series"

Czasopismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako seria wydawnicza Estetyki i Krytyki. Czasopismo tworzy płaszczyznę wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą – jej naturą, procesami zmieniającymi jej kształt w przeszłości i współcześnie, formami jakie przybiera i przybierała w różnych kręgach cywilizacyjnych. Interdyscyplinarny profil naszego czasopisma pozwala na łączenie na jego łamach różnych perspektyw badawczych: filozoficznej, kulturoznawczej, antropologicznej, socjologicznej, religioznawczej, literaturoznawczej i in. W sposób szczególny pismo jest ukierunkowane na prezentowanie najnowszych badań z zakresu szeroko pojętego kulturoznawstwa.

"The Polish Journal of the Arts and Culture" jest czasopismem recenzowanym, punktowanym oraz indeksowanym w ramach "Index Copernicus", "e-Publikacje Nauki Polskiej" oraz "The Central European Journal of Sciences and Humanities".

Na archiwalnej stronie pisma publikujemy pełną zawartość wszystkich dotychczas wydanych tomów. Zapraszamy do lektury. 

Od roku 2015 czasopismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" będzie się ukazuje się jako półrocznik wydawany w wersji elektronicznej. Aby dotrzeć do jak najszerszego i jak najbardziej zróżnicowanego grona odbiorów, pismo nasze podjęło współpracę z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest publikowane na platformie w Portalu Czasopism Naukowych Wydawnictwa.