Atma. Pisma o myśli Wschodu

Atma. Pisma o myśli wschodu

Internetowe czasopismo naukowe "Atma" powstało w Zakładzie Filozofii Wschodu (obecnie: Zakład Filozofii Kultury) Instytutu Filozofii UJ, w ramach projektu wspierającego rozwój specjalności filozofia Wschodu. Podstawowym celem czasopisma jest poszerzanie wiedzy o kulturach orientalnych i lepsze ich rozumienie, dlatego skupia się na pracach translatorskich, które dają bezpośredni wgląd w treści tych kultur i cywilizacji. Publikujemy przekłady tekstów z języków orientalnych, opatrzone komentarzami i objaśnieniami filozoficznymi, kulturoznawczymi, religioznawczymi etc., które mogą stać się materiałem badawczym, a także dydaktycznym, dla akademików zajmujących się Wschodem. "Atma" funkcjonuje w trybie ciągłym; nadesłane artykuły publikowane są na bieżąco, numer zamykany jest po zebraniu dostatecznej ilości tekstów. Wszystkie artykuły są poddawane anonimowej recenzji.