Jak do nas trafić?

Pokaż KPSC na większej mapie

Adres
ul. Grodzka 52, II piętro, p. 120
31-044 Kraków
Telefon
12 663 17 55 lub 663 17 56

Kierownik

prof. dr hab. Marta Kudelska

marta.kudelska[at]uj.edu.pl

Funkcje i obowiązki

dr hab. Cezary Galewicz, prof. UJ

cezary.galewicz[at]uj.edu.pl

pełnomocnik kierownika studiów doktoranckich w KPSC

prof. dr hab. Artur Przybysławski

artur.przybyslawski[at]uj.edu.pl

opiekun studentów MISH oraz studentów z Projektu Marii Curie

dr Rafał Banka

rafal.banka[at]uj.edu.pl

współpraca międzynarodowa

 

dr Grażyna Bąkowska-Czerner

grazyna.bakowska-czerner[at]uj.edu.pl

współpraca międzynarodowa, opiekunka Koła Naukowego PSC

dr hab. Bożena Gierek

bozena.gierek[at]uj.edu.pl

koordynatorka programu MOST, protokołowanie przebiegu zebrań KPSC

 

dr hab. Joanna Grela

j.grela[at]uj.edu.pl

członkini Rady Programowej, koordynatorka programu Buddologii, współkoordynatorka egzaminów licencjackich z Buddologii; opiekun Koła Naukowego Studentów UJ OKoło, opiekun Koła Naukowego Studentów Budologii, współpraca międzynarodowa, tutor studentów azjatyckich

 

dr Renata Iwicka

renata.iwicka[at]uj.edu.pl

opiekunka studiów I stopnia i lektorów, członkini Rady Programowej, kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Wojciech Klimczyk

wojciech.klimczyk[at]uj.edu.pl

opiekun studiów II stopnia, sekretarz Rady Programowej, przewodniczący zebrań KPSC

dr Małgorzata Kniaź

malgorzata.kniaz[at]uj.edu.pl

członkini Rady Programowej, koordynator KPSC na Festiwalu Nauki 2017

dr Wojciech Kosior

wojciech.kosior[at]uj.edu.pl

administrator witryny internetowej KPSC oraz PJAC; nadzór nad sprzętem elektronicznym w KPSC; sekretarz komisji rekrutacyjnej; opiekun Koła Naukowego PSC

dr Anna Kuchta

anna.kuchta[at]uj.edu.pl

działania promocyjne i wspierające dydaktykę, administracja strony i profilu FB, projekt PaidagogosPro

dr Piotr Michalik

piotr.michalik[at]uj.edu.pl

współpraca międzynarodowa

dr Andrzej Mrozek

andrzej.mrozek[at]uj.edu.pl

koordynator programu ERASMUS, członek komisji stypendialnej

dr Paulina Niechciał

paulina.niechcial[at]uj.edu.pl

członkini Rady Programowej

dr Elżbieta Olzacka

elzbieta.olzacka[at]uj.edu.pl

opiekunka biblioteki KPSC, koordynatorka Repozytorium UJ z ramienia KPSC

dr Bożena Prochwicz-Studnicka

bozena.prochwicz-studnicka[at]uj.edu.pl

sprawozdania z działalności naukowej pracowników KPSC, wnioski o dofinansowanie na DS; zastępca redaktora naczelnego The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series; kierownik projektu dotyczącego przygotowania i wydania dwóch anglojęzycznych numerów czasopisma „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series”, finansowanego ze środków MNSiW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, nr 922/P-DUN/2018

 

dr Agnieszka Staszczyk

agnieszka.staszczyk[at]uj.edu.pl

koordynatorka egzaminów licencjackich PSC; członkini Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia; koordynator jakości kształcenia w Katedrze

 

dr Robert Szuksztul

robert.szuksztul[at]uj.edu.pl

strona techniczna PJACNS, opiekun Koła Naukowego Buddologii, specjalista ds. technicznych, członek rady naukowej

dr Agata Świerzowska

agata.swierzowska[at]uj.edu.pl

redaktorka naczelna PJACNS

dr Paulina Tendera

paulina.tendera[at]uj.edu.pl

programy badawcze, członkini Redakcji PJACNS

dr Jarosław Zapart

jaroslaw.zapart[at]uj.edu.pl

współpraca krajowa

Sekretariat

poniedziałek - piątek: 10.00 - 14.00,

środa: dzień wewnętrzny - sekretariat nieczynny

 

mgr inż. Anna Drabczyk

anna.drabczyk[at]uj.edu.pl

tel: 12 663 17 56

sprawy finansowe, obsługa USOS doktorantów

 

lic. Krystyna Mierzwa

krystyna.mierzwa[at]uj.edu.pl

tel: 12 663 17 55

obsługa studiów I i II stopnia – PSC i Buddologia

 

 

Zobacz również