Porównawcze studia cywilizacji

Globalna wioska

W obecnym świecie coraz łatwiej o kontakt z krajami, które jeszcze stulecie wcześniej stanowiły zamknięty obszar dostępny jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Dziś nikogo już nie dziwi, że artefakty kultury wytworzone na jednym krańcu globu znajdują odbiorców w rejonach oddalonych o kilkanaście stref czasowych. W powodzi tych kultur już żadna nie jest „egzotyczna", ale staje się coraz śmielej elementem naszej własnej przestrzeni kulturowej. Aby się jednak w tym dynamicznie zmieniającym się krajobrazie nie zgubić, potrzebne są pewne mapy oraz drogowskazy.

Znajomość języków

Katedra Porównawczych Studiów oferuje narzędzia ułatwiające poruszanie się w chaosie splątanych symboli kulturowych. Aby poznać inną kulturę nie wystarczy wskazać kraj na mapie. Kluczem do wielu tajemnic jest język, który z jednej strony ułatwia komunikację z ludźmi danego rejonu świata, a z drugiej daje pełniejszy wgląd w całe tło kulturowe jak chociażby rozmaite teksty, publikacje, wywiady. Porównawcze studia cywilizacji oferują kursy języków orientalnych, które umożliwiają bliższy i pełniejszy kontakt z celem badań. Krąg azjatycki reprezentuje język japoński, zainteresowanie którym nie słabnie od lat, język arabski umożliwia wgląd w zróżnicowane tradycje kilkunastu krajów, a dodatkowo hindi reprezentuje dynamiczną sferę subkontynentu indyjskiego. Duża ilość godzin lektoratów oraz translatoria, stanowiące kontynuację języka na wyższym poziomie, przygotowują studentów do pogłębionych studiów nad wybraną kulturą, a jednocześnie umożliwiają uczestnikom kursów kontakt z przedstawicielami danych kręgów językowych. Taka możliwość w szybko kurczącym się świecie, gdzie przyjaciół i partnerów zawodowych mamy już z najdalszych zakątków globu, ułatwia pewniejsze poruszanie się na wszystkich poziomach komunikacji.

Solidna metodologia

Porównawcze studia cywilizacji stanowią ewenement na skalę europejską, będąc jedynym ośrodkiem oferującym tak zróżnicowany program studiów kulturoznawczych na poziomie zarówno licencjatu, jak i magisterium. Oferujemy naszym studentom przedmioty związane z największymi kręgami cywilizacji jak np. muzułmańskiej, indyjskiej, konfucjańskiej, zachodniej czy też krajów Mezoameryki. Wszystkie elementy kulturowe pozostałyby jednak bezładną mieszaniną, gdyby nie przedmioty podające narzędzia i metody rozumienia obcych kultur, jak kursy z antropologii, teorii religioznawczych i socjologicznych, językoznawstwa czy też metod badań społecznych. Wyposażają one studentów w owe wcześniej wspomniane mapy i kompasy ułatwiające orientację w szybko zmieniającej się rzeczywistości kulturowej.

Świat stoi otworem!

Jeśli twoje plany dotyczące przyszłości zawodowej zawierają projekty dialogu międzykulturowego, zdobywania zagranicznych rynków – warto wybrać porównawcze studia cywilizacji. Tylko tutaj tak dogłębnie poznasz tajemnice zawsze fascynujących krajów Wschodu, dowiesz się, dlaczego Japończycy lubią Hello Kitty, sprawdzisz, czy taniec brzucha tańczy się w każdym miejscu Bliskiego Wschodu oraz jak bardzo święte są indyjskie „święte krowy". Zakres tematyczny i metodologiczny przedmiotów oferowanych w naszej jednostce pomoże lepiej i dogłębniej zrozumieć różnice kulturowe, odmienne zwyczaje, wartości i idee.

Profil absolwenta 1. stopień

Absolwent kulturoznawstwa o specjalności porównawczych studiów cywilizacji przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, a także odznacza się znajomością literatury z dziedziny nauk społecznych. Ponadto posiada on wiedzę specjalistyczną z zakresu teorii i historii kultury, a także głównych cywilizacji współczesnego świata, takich jak: cywilizacja islamska i zachodnia (europejsko-amerykańska), konfucjańska (Chiny, Korea, Japonia i Wietnam) oraz indyjska (Indie, Nepal, Tajlandia, Birma, Laos i Kambodża). Znajomość języka orientalnego (arabskiego, japońskiego lub hindi) pozwala absolwentowi na pogłębianie studiów nad wybranym kręgiem kulturowym. Ogólne wykształcenie humanistyczne umożliwia absolwentowi kierunku zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych, magisterskich lub innego rodzaju szkoleń.

Profil absolwenta 2. stopień

Absolwent kulturoznawstwa o specjalności porównawczych studiów cywilizacji przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, a także odznacza się znajomością literatury z dziedziny nauk społecznych. Ponadto posiada on wiedzę specjalistyczną z zakresu teorii i historii kultury, a także głównych cywilizacji współczesnego świata, takich jak: cywilizacja islamska i zachodnia (europejsko-amerykańska), konfucjańska (Chiny, Korea, Japonia i Wietnam) oraz indyjska (Indie, Nepal, Tajlandia, Birma, Laos i Kambodża). Znajomość języka orientalnego (arabskiego, japońskiego lub hindi) pozwala absolwentowi na pogłębianie studiów nad wybranym kręgiem kulturowym.

Ogólne wykształcenie humanistyczne umożliwia absolwentowi kierunku zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych, doktoranckich lub innego rodzaju szkoleń.