Aktualizacja harmonogramu zajęć po I turze rejestracji

Informujemy, że dnia 3.10.2019 harmonogram zajęć został zaktualizowany po pierwszej turze rejestracji na przedmioty:

- z harmonogramu zostały usunięte kursy zawieszone w roku akademickim 2019/20: "Lektura tekstów japońskich", "Introduction to Chinese Philosophy", "Seminarium tematyczne. Kultury pamięci, pisma i druku w cywilizacjach Azji", "Wprowadzenie do historii, myśli i kultury buddyzmu​", "Język japoński. Translatorium" - osoby zapisane na te zajęcia otrzymają stosowną wiadomość od prowadzących i proszone są o wybór innych zajęć;
- limity miejsc na kursach obowiązkowych zostały zwiększone - osoby, które jeszcze się nie zarejestrowały na obowiązkowe zajęcia, proszone są o rejestrację w drugiej turze. Przypominamy, że rejestracja po terminie nie jest usprawiedliwieniem nieobecności - proszę uczęszczać na zajęcia a w momencie ponownego otwarcia rejestracji dołączyć do odpowiedniej grupy zajęciowej w systemie USOSweb.

W roku akademickim 2019/20 zostaną uruchomione następujące seminaria tematyczne (II stopień):
- "Seminarium tematyczne. Dyplomacja w Azji Południowej i Centralnej"
- "Seminarium tematyczne. Filozofia Wschodu"
- "Seminarium tematyczne. Kultury masowe, kultury popularne, kultury buntu"
- "Seminarium tematyczne. Oblicza śmierci w różnych kręgach kulturowych​"
Pozostałe seminaria, które do dnia 9.10 nie zgromadziły minimalnej liczby wymaganych studentów, zostają zawieszone - osoby, które były zarejestrowane na te zajęcia, proszone są o wybór innego seminarium (w przypadku wyczerpania limitów prosimy o kontakt eail z sekretariatem) lub zaplanowanie realizacji tego kursu w przyszłym roku.

Druga tura rejestracji rozpocznie się 4.10 o godzinie 10.00 i potrwa do 10.10 do godziny 17.00.
Przypominamy, że w drugiej turze możliwe jest jedynie rejestrowanie - nie ma już możliwości samodzielnego wyrejestrowywania się z kursów.

Wszystkich studentów prosimy o ostateczne zweryfikowanie, czy na pewno mają Państwo wszystkie właściwie kursy podpięte pod odpowiedni program.

Published Date: 03.10.2019
Published by: Krystyna Mierzwa