Porównawcze Studia Cywilizacji

Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji działa od połowy roku akademickiego 2005/2006. Zrzesza około dwudziestu studentów skupiających się wokół Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Nasze koło działa od połowy roku akademickiego 2005/2006, a zostało zarejestrowane w czerwcu 2006. Krąg naszych zainteresowań to szeroko pojęte kultury świata, szczególnie te odległe, zarówno przestrzennie, jaki i ideowo. Interesują nas zwłaszcza te aspekty innych kultur, które świadczą o ich tożsamości czyli religia, język, mentalność, światopogląd oraz wynikająca z tego obrzędowość i styl życia. Naszym głównym celem jest poszerzanie własnej wiedzy o zróżnicowaniu kulturowym świata i upowszechnianie jej. Cele realizujemy poprzez organizacje konferencji, paneli dyskusyjnych, slajdowisk, spotkań z interesującymi postaciami. Interdyscyplinarne zainteresowania członków koła pozwalają na realizację interesujących i nieszablonowych projektów. Nawiązujemy współpracę zarówno z innymi Kołami Naukowymi jak międzynarodowymi organizacjami studenckimi (ELSA- Kraków, AEGEE-Kraków). Pracujemy pod troskliwą opieką dr Grażyny Bąkowskiej-Czerner i dr. Wojciecha Kosiora.

Kontakt: kolo.kpsc@gmail.com