Szkoła Orłów – edycja 2019

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w projekcie pt. „Szkoła Orłów – edycja 2019”, który prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest stworzenia indywidualnej ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów ­– laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Beneficjenci Projektu otrzymają stypendium (w kwocie 1370,70 zł miesięcznie przez okres maksymalnie 27 miesięcy) oraz wsparcie merytoryczne nauczyciela akademickiego (tutora) na okres udziału w Projekcie.

Informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie: https://arsdocendi.uj.edu.pl/projekty/szkola-orlow/edycja-2019

Termin składania zgłoszeń: od 17 do 25 października 2019 r.

Data opublikowania: 18.10.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa