Kobe Lectures Series 3: Contemporary Japan in Global Perspective

Wspólnie z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ zapraszamy na serię wykładów profesorów z Kobe University w Japonii w ramach Kobe Lectures Series 3: Contemporary Japan in Global Perspective.

Tytuły, terminy i miejsca zajęć:

Multi Ethnic Japan: History, Culture and Society
Prof. Tasuku Sasaki 
Class day: 2019-10-17
IBiDW, 1.02 room, Oleandry 2a
Lectures: 15:00-18:15

Consultations*: 18:30-20:00 

Modernity and the Olympics: A Japanese Case
Prof. Hiroki Ogasawara
Class day 2019-10-24
IBiDW, 1.02 room, Oleandry 2a
Lectures: 15:00-18:15 lectures

Consultations*: 18:30-20:00 

Social and cultural basis of advanced science and technology in Japan; Space Exploration from the perspective of cultural anthropology
Prof. Hiroki Okada 
Class day 2019-11-07
KPSC, 111 room, Grodzka 52
Lecture: 15:30-18:30 lecture

Consultations*: 18:45-20:00

Sociality before orality: Odor communication in humans especially between babies and grownups in Japan
Prof. Mamiko Ozaki
Class day 2019-11-14
KPSC, 111 room, Grodzka 52
Lectures: 15:30-18:30

Consultations*: 18:45-20:00 

Japanese Foreign Policy and Diplomacy: From Prewar to the Present
Prof. Toshihiro Minohara
Class Day 2019-11-21
IBiDW, 1.02 room, Oleandry 2a
Lectures: 15:00-18:15

Consultations*:18:30-20:00

*Consultations available for interested students. 


Wszystkie wykłady odbywają się w języku angielskim i mają charakter otwarty. Istnieje możliwość zaliczenia cyklu wykładów jako kursu (WSM.IBDW-20.500, konwersatorium) za 4 ECTS. Warunkiem zaliczenia kursu jest obecności i aktywność na zajęciach. Osoby, które nie uzyskają wymaganej liczby obecności, będą zobowiązane do napisania eseju zaliczeniowego celem uzyskania zaliczenia.
Tylko osoby zapisane na kurs otrzymują 4 ECTS. Osoby uczęszczające na poszczególne wykłady (jako tzw. "wolni słuchacze") nie otrzymują punktów ECTS.

Rejestracja na zajęcia możliwa jest od 16.10.2019 przez USOSweb (link do rejestracji) lub u koordynatorów:
Joanna Guzik (PhD) joanna.m.guzik@uj.edu.pl
Anna Kuchta (PhD) anna.kuchta@uj.edu.pl
do wyczerpania miejsc.

Pełny sylabus kursu dostępny jest tutaj.

Data opublikowania: 15.10.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa