Prace dyplomowe w roku akademickim 18/19

Gratulujemy Absolwentom!

W roku akademickim 2018/19 w KPSC powstały następujące prace dyplomowe:

Prace magisterskie

 • Koncepcja Światła u Platona i Śankary. - Dwie odrębne, a zarazem podobne koncepcje przedstawione w księdze siódmej Państwa Platona oraz w Tysiącu Pouczeń Śankary
 • Sukcesja czy freelance - motywacje milenialsów do podjęcia pracy w firmie: casus Polski i Japonii - praca napisana w ramach projektu Paidagogos PRO – „Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego”
 • Archetyp Cienia w ezoterycznych praktykach buddyjskich. Analiza Tybetańskiej Księgi Umarłych
 • Filmowe obrazy Zagłady. Kicz w kinie holokaustowym
 • Mnemotechniki w nauczaniu języka japońskiego rodzimych użytkowników języka polskiego. Analiza materiałów dydaktycznych w języku polskim na platformie YouTube
 • Rozwój doktrynalno-organizacyjny judaizmu mesjanistycznego w Stanach Zjednoczonych. Analiza relacji między judaizmem mesjanistycznym, judaizmem i chrześcijaństwem w Internecie
 • Seksualność w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II. Seks małżeński a antykoncepcja
 • Charakter i funkcja gorsetu na przestrzeni ostatnich wieków: od XVIII wieku do współczesności
 • Współpraca bilateralna Polski i Japonii na płaszczyźnie polityczno-gospodarczej i kulturowej z uwzględnieniem różnic kulturowych i teorii soft power

Prace licencjackie

 • Obraz dziecka w starożytnym Egipcie i Indiach
 • Symbole kobiecej siły na przykładzie starożytnych postaci - Aspazji z Miletu, Kleopatry VII oraz Liwii Druzylli
 • Kamidana i Butsudan za granicą - kult ołtarzyków domowych wśród Japończyków zamieszkujących Europę
 • Znaczenie uprzejmości w kulturze japońskiej w epoce Edo i współczesności
 • Zderzenie modernizmu z tradycjonalizmem na przykładzie przemian rewolucyjnych w Turcji i Iranie
 • Obraz buddyjskich mnichów w Japonii na podstawie listu Franciszka Ksawerego z 5 listopada 1549 roku do kolegium jezuickiego w Goa
 • Rola Dalajlamy XIV w propagowaniu buddyjskich wartości we współczesnym świecie
 • Symboliczne przedstawienia figury Jezusa na wybranych przykładach filmowych​
 • Postrzeganie Księżyca w dawnych religiach - istota bóstw lunarnych
 • Ceremonia pochówku w starożytnym Egipcie
 • Turystyka narkotykowa, szamanizm i ayahuasca

​Autorom gratulujemy ciekawych prac i pozytywnych wyników egzaminów dyplomowych. Cieszymy się, że mogliśmy towarzyszyć Wam w trakcie tak interesujących badań!
Data opublikowania: 24.10.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa