"The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" w wykazie czasopism punktowanych z z dnia 31 lipca 2019 r.


31 lipca 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikował nowy wykaz czasopism naukowych. Na liście znalazło się także nasze czasopismo "The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series". Za publikację w PJAC.NS będzie można otrzymać 20 punktów.

Zachęcamy do lektury poprzednich tomów na stronie czasopisma: http://www.ejournals.eu/PJACNS/

Z komunikatem MNiSW i wykazem czasopism można zapoznać się tutaj.

Data opublikowania: 13.08.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa