Gratulacje dla Anny Kuchty

W dniu 8. lipca 2019 r. w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej pani Anny Kuchty, pt. Tożsamość drugiego pokolenia po Holokauście w świetle zjawiska postpamięci na podstawie wybranych przykładów współczesnej polskiej literatury wspomnieniowej (promotor: prof. dr hab. Piotr Mróz; recenzenci: dr hab. Aleksandra Pawliszyn, prof. ASP; prof. dr hab. Ryszard Różanowski). Obrona zakończyła się sukcesem, pani Annie Kuchcie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Data opublikowania: 08.07.2019
Osoba publikująca: Wojciech Kosior