Dr hab. Cezary Galewicz, prof. UJ i dr Wojciech Kosior laureatami grantów NCN

Serdecznie gratulujemy naszym pracownikom - w najnowszej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki (konkursy ogłoszone przez NCN w dniu w dniu 14 września 2018 r.) do finansowania zostały zakwalifikowane projekty dr. hab. Cezarego Galewicza, prof. UJ (projekt pt. "Kultury patronatu: pismo, druk i performans w regionalnych i imperialnych przestrzeniach komunikacji i cyrkulacji wiedzy na Subkontynencie Indyjskim 1674-1890" realizowany w ramach konkursu OPUS 16) i dr. Wojciecha Kosiora (projekt pt. "Istoty nadprzyrodzone oraz ich relacje z ludźmi według Talmudu babilońskiego z perspektywy ilościowej i jakościowej" realizowany w ramach konkursu SONATA 14).

Ze streszczeniami projektów można zapoznać się na stronie Narodowego Centrum Nauki.
Data opublikowania: 21.05.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa