Projekt badawczy EUROSTUDENT - zachęcamy do wypełnienia ankiety

Uniwersytet Jagielloński bierze udział w ogólnoeuropejskim projekcie badawczym na temat warunków życia i nauki studentów. Za realizację badania metodą ankiety internetowej odpowiedzialna jest agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to już siódma edycja tego projektu i czwarty raz kiedy Polska bierze w nim udział.  

W tej edycji realizator pragnie dotrzeć do wszystkich studentów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, w związku z czym zachęcamy wszystkich naszych studentów do wypełnienia ankiety online dostępnej tutaj

Przedsięwzięcie na taką skalę pozwoli na porównanie studentów w Europie pod różnymi względami, a cykliczność pomiaru na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej sektora szkolnictwa wyższego. Ankieta porusza zarówno sferę prywatną, finansowo-ekonomiczną, zawodową, akademicką a także zagadnienia mobilności międzynarodowej.

Strona internetowa projektu: www.eurostudent.eu
Link do ankiety dla studentów: https://pbs.pl/eurostudent 

Z zespołem badawczym PBS można skontaktować się mailowo: eurostudent@pbs.pl
Na Uniwersytecie opiekę nad projektem sprawuje: Dawid Kolenda, Biuro Prorektora UJ ds. dydaktyki, dawid.kolenda@uj.edu.pl

Data opublikowania: 21.05.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa