Nowa publikacja: "Oblicza sztuki buddyjskiej”

Informujemy o ukazaniu się tomu zbiorowego pt. "Oblicza sztuki buddyjskiej" pod redakcją Krzysztofa Jakubczaka, wydanego przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Książka jest pokłosiem konferencji, jaka odbyła się w Muzeum Manggha w kwietniu ubiegłego roku.

 

"Każdy, kto styka się ze sztuką buddyjską z racji swojej profesji, prędzej czy póź­niej ulega fascynacji jedną – a bywa, że wieloma – z jej licznych manifestacji. Zamieszczone w tej książce teksty stanowią wyraz takiej fascynacji – tego szczególnego, wieloaspektowego, posiadającego zarówno wymiar zmysłowy, jak i intelektual­ny odczucia przyjemności, które towarzyszy obcowaniu z wytworami owej sztuki. Mam nadzieję, że czytelnik, który weźmie niniejszy tom do ręki, znajdzie radość w dzieleniu tej przyjemności z autorami zamieszczonych w nim artykułów. Może stanie się ona dla niego nie tylko źródłem fascynacji, ale także inspiracją do włas­nych intelektualnych poszukiwań".

Z przedmowy Krzysztofa Jakubczaka


Zachęcamy do zapoznania się z okładką książki, stroną tytułową i spisem treści.
W tomie publikują m.in. dr Jakub Zamorski i dr Jarosław Zapart.

Data opublikowania: 10.04.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa