Grant DUN na Wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznej wersji monografii "Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności 1455-1795"

Z radością informujemy, że w ramach konkursu na działalność upowszechniającą naukę (DUN) na rok 2019 do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikowany został projekt dr. hab. Wojciecha Klimczyka, prof. UJ, obejmujący wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznej wersji monografii
"Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności 1455-1795" w celu umiędzynarodowienia wyników badań.

Serdecznie gratulujemy Profesorowi Klimczykowi.
Pragniemy również podziękować Profesor Elżbiecie Przybył-Sadowskiej z Instytutu Religioznawstwa UJ, która koordynowała prace nad wydziałowym wnioskiem.

Ze szczegółowym wykazem jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r. można zapoznać się na stronie MNiSW.

 

Data opublikowania: 24.03.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa