Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji serdecznie zaprasza do udziału w konferencji "Święta Krowa czy stek? Weganizm i wegetarianizm w ujęciu społeczno-kulturowym"

Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem: "Święta Krowa czy stek? Weganizm i wegetarianizm w ujęciu społeczno-kulturowym".

CELEM konferencji jest zbadanie rozmaitych aspektów wega w wybranych kulturach świata, poznanie motywów i argumentów przemawiających za wyborem takiej diety, jak i kwestii, które przeczą stosowaniu tych sposobów żywienia. Diety te są ostatnio coraz bardziej popularyzowane ze względu na przekonanie o ich pozytywnym wpływie na zdrowie, bądź chęć humanitarnego podejścia do traktowania zwierząt. Z tego względu, temat wydaje się być aktualny i warty naukowego ujęcia także z punktu widzenia historii oraz religii. Wzmiankowane diety to nie współczesny wymysł, ale od wieków zakorzeniona tradycja w wielu częściach świata.

OSOBY ZAINTERESOWANE czynnym udziałem w konferencji zachęcamy do przesyłania abstraktów prelekcji dotyczących takich tematów jak:
- historia wegetarianizmu i weganizmu w Polsce i na świecie
- stosunek do diety wegetariańskiej/wegańskiej w wybranych kulturach i religiach świata
- tabu żywieniowe i ich związki z wegetarianizmem i weganizmem
- moralne, ekonomiczne i zdrowotne argumenty za i przeciw stosowaniu diet wegetariańskiej i wegańskiej
- filozofia wobec tematu zwierząt, stosunku do nich i spożywania produktów odzwierzęcych
- związki między weg(etari)anizmem a ekologią, ekonomią, feminizmem i antykapitalizmem
- obraz wegan i wegetarian we współczesnych mediach
- weg(etari)anizm jako moda i źródło wykluczenia.
- nowe alternatywy produktów mięsnych dla wegan i wegetarian w XXI w (tzw. mięso sztuczne z komórek macierzystych itp.)

Oprócz tego jesteśmy otwarci na własne, twórcze propozycje ujęcia tematu.

Informujemy również, o możliwości PUBLIKACJI najlepszych referatów w ramach punktowanej monografii naukowej, przy współpracy z magazynem antropologiczno-społeczno-kulturowym „MASKA“ (www.facebook.com/MASKAredakcja). Podstawą przyjęcia będzie jakość nadesłanego abstraktu oraz nowatorstwo prezentowanego zagadnienia.

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY i zależny od oceny nadesłanego abstraktu.
Abstrakty można przesyłać do 1 kwietnia 2019 roku, na adres wegekonferencja@gmail.com.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU:
Plik z abstraktem powinien zawierać informacje o imieniu i nazwisku prelegenta lub prelegentki, oraz jego/jej stopniu naukowym i afiliacji, a także tytuł wystąpienia.
W tekście abstraktu prosimy zawrzeć cel/temat wystąpienia, oraz jego streszczenie.
Dodatkowym atutem abstraktu, branym pod uwagę podczas jego rozpatrywania, będzie dołączona bibliografia.
Długość tekstu: maksymalnie 2000 znaków ze spacjami (bez przypisów i bibliografii).
Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx).

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu referatu zostanie przesłana do wszystkich zgłaszających drogą mailową do dnia 7 kwietnia 2019 r.

Konferencja ma charakter otwarty i zgłaszanie biernego uczestnictwa nie jest wymagane. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Strona konferencji na Facebooku
Data opublikowania: 16.03.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa