Konferencja "Doctoral Research Conference Share and Inspire. Confidence and Beauty in Communication" dla doktorantów i studentów kończących studia magisterskie

Samorząd Doktorantów, Międzywydziałowe Studium Języków Obcych oraz Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pragnie zaprosić Studentów ostatnich lat studiów magisterskich i Doktorantów do udziału w ogólnopolskiej doktoranckiej konferencji naukowej:

Doctoral Research Conference Share and Inspire. Confidence and Beauty  in Communication.

Zapraszamy młodych naukowców z Polski i z zagranicy do zaprezentowania 15-minutowych wystąpień w języku angielskim 
i/lub posterów poświęconych zagadnieniom z zakresu: filozofii, historii, nauk społecznych, teologii.

Zgłoszenia do 30 marca poprzez formularz rejestracyjny: DRC.edu.pl.

Udział w konferencji, obiady i przerwy kawowe zwolnione z opłat. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Wybrane artykuły powstałe na bazie wystąpień zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach z listy MNiSW.

Dodatkowe informacje: doctoral.conference@upjp2.edu.pl.

 

Konferencja odbędzie się 16 maja 2019 roku (czwartek), 

w budynku dydaktycznym UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie

Data opublikowania: 25.02.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa