Trwa nabór tekstów do anglojęzycznego numeru 9 (1/2019) czasopisma "The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series"

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy
 
 
Zapraszamy do przesyłania artykułów do anglojęzycznego numeru 9 (1/2019) czasopisma The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series. Redakcja ma możliwość zlecenia tłumaczenia artykułów złożonych w języku polskim.

Termin nadsyłania tekstów to 31 marca 2019.

Numer zostanie wydany w ramach umowy nr 922/P-DUN/2018 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – MNiSW a Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

Informacje na temat zasad przygotowywania manuskryptów znajdują się na stronie 
http://www.ejournals.eu/PJACNS/

Wszelkich wyjaśnień udzielają redaktorzy tomu: dr Jakub Zamorski (jakub.zamorski[at]uj.edu.pl) oraz dr Jarosław Zapart (jaroslaw.zapart[at]uj.edu.pl).
Data opublikowania: 31.01.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa