Najnowszy numer PJACNS 7 (1/2018) jest dostępny online

Dostępny jest już najnowszy numer czasopisma The Polish Journal of the Art and Culture. New Series - 7 (1/2018). Zapraszamy do lektury!

Numer 7 (1/2018) został wydany dzięki dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach funduszu przeznaczonego na działalność upowszechniającą naukę (umowa nr 922/P-DUN/2018).

Data opublikowania: 11.01.2019
Osoba publikująca: Wojciech Kosior