Projekt dla olimpijczyków pt. "Szkoła Orłów"

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w projekcie pt. „Szkoła Orłów”, który prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest stworzenia indywidualnej ścieżki kształcenia wybitnie uzdolnionych studentów ­– laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Beneficjenci Projektu otrzymają stypendium (w kwocie 1370,70 zł miesięcznie przez okres maksymalnie 27 miesięcy) oraz wsparcie merytoryczne nauczyciela akademickiego (tutora) na okres udziału w Projekcie.

Do Projektu może zgłosić się osoba, która:

  1. jest studentem I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim;
  2. rozpoczęła studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce;
  3. jest laureatem olimpiady przedmiotowej lub międzynarodowej uwzględnionej w Uchwale Senatu UJ obowiązującej w danym roku akademickim w postępowaniu rekrutacyjnym na studia (Uchwała nr 70/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2017 roku).

Termin składania zgłoszeń: od 12 do 19 grudnia 2018 r.
 

Zainteresowanych studentów, którzy spełniają kryteria formalne, zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego. (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286-I_DzQRA2hEvn8y5mZ0_ZNUMDdaVEdNSUZaT0ZVRFRHNFhLWFhBMEUxTi4u)

Wymagane dokumenty potwierdzające osiągnięcie w olimpiadzie wraz z informacją dotyczącą zajętej lokaty (tj. zaświadczenie lub dyplom od organizatora) należy złożyć do czwartku (19 grudnia 2018 r.), do godz. 15:30 w Biurze Doskonalenia Kompetencji, ul. Gołębia 24, pok.013.

Informacje dot. Projektu można znaleźć na stronie: https://arsdocendi.uj.edu.pl/projekty/szkola-orlow

Data opublikowania: 17.12.2018
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa