Ośrodek Badań Azji zachęca do lektury publikacji

Ośrodek Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej zachęca do lektury najnowszej publikacji nt. perspektyw zaangażowania Islamskiej Republiki Iranu w Syrii.

Raport jest dostępny pod niniejszym linkiem:
http://www.akademia.mil.pl/publikacje-i-projekty-cbb/detail,nID,4331

Poprzednie biuletyny i raporty ośrodka dostępne są na stronie:
http://www.akademia.mil.pl/publikacje-i-projekty-cbb/
Data opublikowania: 06.12.2018
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa