Kurs "Contemporary Japan in Global Perspective" prowadzony przez wykładowców z Kobe University

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na gościnny kurs "Kobe Lectures Series 2: Contemporary Japan in Global Perspective" prowadzony przez wykładowców z Kobe University (Japonia) - wykłady przedstawią Prof. Hideto MINAMI, Prof. Kazunari SAKAI, Prof. Masato KARASHIMA, Prof. Masaharu YASUOKA oraz Prof. Yoshihiko SHIRATORI.

Course is a series of guest lectures by professors from Kobe University. During the course students will learn about current social and cultural situation in Japan and about changes that are happening in the 21st century. Since the lectures will be delivered by specialists in various subjects and disciplines, the aim of this course is to present a multidimensional and interdisciplinary image of current Japan. Analysing global issues in current Japan in wide cultural and social context, the lectures will also serve as a starting point for further discussions concerning perspectives constituting future world.

Kurs jest wynikiem współpracy pomiędzy KPSC, Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ oraz Kobe Univeristy. Zajęcia prowadzone będą w okresie listopad-grudzień (co tydzień) w formie wykładow i konsultacji w języku angielskim, kurs kończy się zaliczeniem (warunki zaliczenia: obecność + aktywność).

Szczegółowy sylabus kursu dostępny jest tutaj.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o wysłanie wiadomości email z prośbą o rejestrację do koordynatorki kursu w KPSC, mgr Anny Kuchty (anna.kuchta[at]uj.edu.pl), do 15 października 2018 roku. 

Data opublikowania: 25.09.2018
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa