Wdrożeniowe prace magisterskie na Wydziale Filozoficznym

Dołącz do projektu

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Paidagogos PRO


Paidagogos PRO – „Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego” to innowacyjny model pomagający absolwentom/kom studiów humanistycznych i społecznych wejść na rynek pracy, poprzez kojarzenie pracodawców ze studentami/kami oraz ich współpracę w zakresie realizowania wdrożeniowych prac dyplomowych studentów Wydziału Filozoficznego UJ. 

Projekt dedykowany jest studentom planującym przygotowanie pracy dyplomowej, której problematyka może mieć charakter wdrożeniowy. 
Jeżeli Twoje opracowanie odpowiada na potrzeby jakieś firmy, rozwiązuje problemy społeczne, stanowi atrakcyjną propozycję rozwojową dla NGOsów, oferuje diagnozę i strategię dla inicjatyw kulturalnych i artystycznych – to przyjdź na spotkanie bo chcemy Cię w naszym zespole!
W ramach projektu zorganizowany zostanie konkurs na napisanie pracy wdrożeniowej. Najbardziej innowacyjne pomysły zostaną objęte kompleksową opieką merytoryczną ekspertów akademickich i profesjonalistów z wybranej branży. Dostaniesz od nas możliwość udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń, podnoszących Twoją wiedzę i kompetencje w zakresie, w którym potrzebujesz do realizacji zadania. Możesz liczyć na dofinansowanie wizyt studyjnych w instytucjach, firmach i organizacjach, z którymi będziesz współpracował/a podczas pisania pracy dyplomowej. Pokryjemy koszty wydatków na materiały, które są niezbędne do przygotowania doskonałej pracy badawczej i jednocześnie optymalnego rozwiązania dla pracodawcy. 


Zapraszamy
Zespół Paidagogos PRO
Agnieszka Święch - pełnomocnik dziekana ds. komercjalizacji efektów kształcenia
Łukasz Hajduk (Instytut Pedagogiki UJ) – kierownik projektu
Aneta Czernatowicz-Kukuczka (Instytut Psychologii UJ
Anna Kuchta (Porównawcze Studia Cywilizacji) anna.kuchta@uj.edu.pl , dyżur: środy 11.00-12.00, s. 105
Małgorzata Zawiła (Instytut Religioznawstwa)
Wit Hubert (Instytut Socjologii UJ)

 

Portal projektu: www.paidagogos.uj.edu.pl