REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS DLA STUDENTÓW KPSC 2019/20 SEMESTR LETNI

Termin rejestracji (na zajęcia obowiązkowe i fakultatywne za wyjątkiem lektoratów dla grup początkujących):

I tura (możliwe rejestrowanie i wyrejestrowywanie):

04.02.2020 godz. 10.00 do 11.02.2020 godz.17.00
Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury!

II tura:

W terminie od 17.02.2020 godz. 10.00 do 21.02.2020 godz. 17.00 zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca.

PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Termin rejestracji na lektoraty grup początkujących: od 12.02.2020 godz. 10.00 do 16.02.2020 godz. 17.00.
Do rejestracji na lektoraty dopuszczane są osoby, które zaliczyły wszystkie obowiązkowe zajęcia z I semestru.

Nie ma możliwości wyrejestrowywania z lektoratów. Prosimy o rejestrację na języki zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją.


Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie sylabus (dla rocznika 19/20) lub w systemie USOS (dla roczników wcześniejszych), a także z harmonogramem zajęć w semestrze letnim (który zostanie udostępniony tutaj). Prosimy o zwrócenie uwagi na aktualne sylabusy (semestr letni 2019/20).

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów pod właściwy program studiów i etap studiów, a następnie (w podanym w systemie terminie) złożenie w systemie USOSweb deklaracji na przedmioty. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów.

Studentom I roku studiów I i II stopnia przypominamy o konieczności rejestracji na lektoraty (studia I stopnia) i przedmioty kierunkowe. Przedmioty spoza realizowanego kierunku można wybierać jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane studiom nad buddyzmem (i vice versa) i realizować je jako zajęcia fakultatywne. Studenci studiów II stopnia mogą zapisywać się na lektoraty - traktowane jako zajęcia fakultatwyne - jeżeli studenci I stopnia, dla których jest to kurs dedykowany, nie wypełnią limitów wolnych miejsc. 

Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz z Instytutem Religioznawstwa UJ studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tejże jednostce na zasadach rejestracji w niej obowiązujących, w terminie: 17.02.2020-21.02.2020.

Kody rejestracji w IBiDW UJ:
 KBDW-MONO-II-19/20, KBDW-MON-EN-II-19/20
Kod rejestracji w IR UJ: WFz.IR-19/20

Studenci z IBiDW UJ i Instytutu Religioznawstwa UJ będą mieli możliwość rejestracji na kursy w KPSC (za wyjątkiem lektoratów) w terminie: od 06.02.2020 godz. 10.00 do 11.02.2020 godz. 17.00. 

Kod rejestracji w KPSC
KPSC_19/20L

Studenci spoza KPSC, IR i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu).Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie do 21.02.2020 roku, w miarę wolnych miejsc. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostka UJ).

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:

- wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;
- seminarium - min. 8 osób;
- lektorat - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego +MISH+MOST)

W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na inne kursy, na których pozostały wolne miejsca.

PROSIMY O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.

Data opublikowania: 07.01.2020
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa