Obowiązek zrealizowania szkolenia BHK

Na prośbę Działu Obsługi Studiów przypominamy, że obowiązek zrealizowania szkolenia BHK dotyczy wszystkich studentów (studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) i doktorantów rozpoczynających kształcenie na UJ w roku akademickim 2019/2020.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że nie należy przepisywać zaliczenia z kursu BHP realizowanego we wcześniejszych latach akademickich na szkolenie BHK, ze względu na różnice w treściach programowych między tymi szkoleniami.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia BHK można znaleźć na stronie Inspektoratu BHP UJ.

Data opublikowania: 10.10.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa