Wszystkim studentom przypominamy zasady rozliczania roku akademickiego

Przypominamy zasady rozliczania roku akademickiego, oraz te regulujące powroty z urlopów, a także wskazówki, jakie kroki należy podjąć w przypadku definitywnego niezaliczenia kursu.
 
Studenci, którzy zaliczyli wszystkie przedmioty, nie korzystali z urlopów i terminowo zakończyli sesję - aby rozliczyć zajęcia w roku akad. 2018/19 i zostać wpisanym na rok kolejny 2019/20- powinni na swoim koncie w USOS zaznaczyć opcję do (automatycznego) rozliczenia. Proszę pamiętać, że do rozliczenia mogą się zgłaszać studenci, którzy posiadają wszystkie oceny (nawet jeśli są to oceny ndst – w 1 i 2 terminie) wpisane do systemu USOS. Przypominamy, że osoby, które nie są rozliczone, nie będą miały dostępu do rejestracji.
Studenci, którzy definitywnie (mają ocenę ndst w dwóch terminach) nie zaliczyli przedmiotu/roku muszą oprócz zgłoszenia do automatycznego rozliczenia zajęć również dostarczyć do sekretariatu KPSC podanie o 50-punktowy wpis na rok następny, albo podanie o powtarzanie roku – zgodnie z wzorami umieszczonymi na stronie KPSC.
Studenci wracający z urlopów studenckich/dziekańskich muszą złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorami umieszczonymi na stronie KPSC), informujące, że od dnia 1.10.2019 roku będą kontynuować naukę na kierunku studiów …, specjalności … etc. i dostarczyć je do sekretariatu KPSC.
Studenci wracający z urlopów studenckich/dziekańskich w roku 2018/19 z prawem zdawania egzaminów muszą złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorami umieszczonymi na stronie KPSC), informujące, że od dnia 1.10.2019 roku będą kontynuować naukę na kierunku studiów, specjalności … etc., . . . i koniecznie dostarczyć je do sekretariatu KPSC jeszcze przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty oraz  na swoim koncie w USOS zaznaczyć opcję do (automatycznego) rozliczenia.
Podania należy złożyć do 30 września.
Wzory podań można znaleźć tutaj
Przypominamy, że podania składane w KPSC powinny być adresowane do Kierownika Katedry, prof. dr hab. Marty Kudelskiej. Błędnie zaadresowane podania nie będą przyjmowane. 

Dodatkowe informacje dostępne są tutaj oraz w regulaminie studiów.
Data opublikowania: 18.09.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa