REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS DLA STUDENTÓW KPSC 2019/2020 SEMESTR ZIMOWY

Rejestracja odbywa się przez system USOS. Kod rejestracji: KPSC_19/20Z.

Termin rejestracji:

I TURA (możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania): 
​- dla II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskichod 17 września, godz. 10.00 do 2 października, godz. 17.00.
​- dla I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskichod 24 września, godz. 10.00 do 2 października, godzina 17.00.
II TURA (tylko rejestrowanie): 
- dla wszystkich roczników i programów w KPSCod 4 października, godz. 10.00 do 10 października, godz. 17.00.

Limity na kursach kanonicznych podnoszone są każdorazowo po wyczerpaniu miejsc (prosimy o informację mailową, jeżeli doszło do takiej sytuacji) i są dostępne po migracji danych, czyli w kolejnym dniu. Limity na kursy fakultatywne nie będą podnoszone.

Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury!
W II turze zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca.
PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.
Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z programem studiów i sylabusami kursów, które znajdują się w Aplikacji Sylabus.
 
Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:
- pod właściwy program studiów,
- pod etap studiów (np. PSC-1, BU-1).

​Przypominamy, że:
 • Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.
 • Na kursy, które wymagają powtórzenia z powodu niezaliczenia, student rejestruje się samodzielnie (student uprzednio składa pismo do Kierownika Katedry z prośbą o powtórzenie kursu).
 • Studenci I roku nie mogą rejestrować się na kursy kanoniczne innych roczników.
   
***

W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu Instytutem Religioznawstwa studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach na zasadach rejestracji w niej obowiązujących. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji.
 
 • Rejestracja na przedmioty oferowane przez Instytut Religioznawstwa odbywa się od 25.09 (godz. 10.00) do 02.10 (godz. 17.00). Kod rejestracji: WFz.IR-19/20.
   
 • Rejestracja na przedmioty fakultatywne w IBiDW odbywa się od 25.09 (godz. 10.00) do 02.10 (godz. 17.00). Kody rejestracji: KBDW-MONO-I-19/20 i KBDW-MON-ANG-I-19/20 (kursy anglojęzyczne).
   
***

Studenci z IBiDW i IR będą mieli możliwość rejestracji na kursy w KPSC w terminach 25.09 (godz. 10.00) - 02.10 (godz. 17.00).

Studenci spoza KPSC i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu). Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie od 25 września w miarę wolnych miejsc. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostką UJ).
 
***

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:
 wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;
 seminarium - min. 8 osób;
(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST).
W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na kursy, na których pozostały wolne miejsca.

​Zachęcamy do zapoznania się z programem studiów i harmonogramem zajęć.
PROSIMY O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.
 
_____________________________________________________________
Rejestracyjne FAQ:
 
Na ile kursów należy zarejesetrować się na danym roku?
Należy zarejestrować się na wszystkie kursy obowiązkowe i wybrane kursy fakultatywne - tak, aby uzyskać niebędne do zaliczenia roku 60 punktów ECTS (lub więcej, nadwyżka punktowa przechodzi na kolejne lata).
 
W jakich jedostkach mogę realizować kursy fakultatywne?
Student KPSC może w ciągu roku zrealizować 12 ECTSów poza jednostką macierzystą pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz z godna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta. 
Jednostki partnerskie KPSC to Instytut Religioznawstwa oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji.

​W jaki sposób rejestruję się na przedmioty?
Instukcja.


Jak wygląda rejestracja na zajęcia z Wychowania Fizycznego?
Rejestracja na WF dla I roku, 1. stopnia odbywa się również w systemie usosweb i prowadzona jest przez Studium Wychowania Fizycznego.

Szczegółowe informacje na temat zajęć z WFu oraz terminy dostępne są tutaj.
Osoby, które mają już zaliczone zajęcia z wychowania fizycznego (np. na innym kierunku lub uczelni), powinny podczas rejestracji na w-f skorzystać z opcji (kliknąć w ikonkę) "przepisz w-f".

Jak wygląda rejestracja na zajęcia z języka angielskiego?

Rejestracja na język angielski dla I roku, 2. stopnia prowadzona jest przez Jagiellońskie Centrum Językowe.

Szczegółowych informacji i terminów rejestracji należy szukać tutaj.

Czy należy rejestrować się na szkolenie BHP?
Informacje dotyczące SZKOLENIA BHP - obowiązkowego dla I roku, studiów 1. I 2. stopnia - są dostępne na stronie Inspektoratu BHP UJ. 

Prosimy również o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 62 Rektora UJ z 17 sierpnia 2018 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy muszę rejestrować się na seminarium magisterskie, chociaż nie ma go w harmonogramie (dotyczy II roku studiów magisterskich)?
Tak. Seminaria magisterskie odbywają sie w formie indywidualnych spotkań z promotorem, stąd ich brak w harmonogramie ogólnym.

Data opublikowania: 02.09.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa