Zasady rejestracji żetonowej na zajęcia wychowania fizycznego w roku akademickim 2019/20

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ informuje, że w roku akademickim 2019/2020 zostaną zmienione zasady rejestracji żetonowej na zajęcia wychowania fizycznego.

Przez cały czas trwania rejestracji wszystkie grupy wf będą otwarte dla studentów wszystkich kierunków.

Każdy student będzie mógł wybrać preferowany rodzaj aktywności ruchowej:
- wychowanie fizyczne ogólne,
- zespołowe gry sportowe,
- fitness,
- zdrowy kręgosłup,
- zajęcia na pływalni,
- zajęcia korekcyjne (skierowanie od lekarza),
oraz dla wybitnie sprawnych sekcje sportowe w różnych dyscyplinach (o przyjęciu decyduje trener).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji zostaną zamieszczone na stronie SWFiS UJ. Studenci będą mogli wybierać zajęcia w przedziale czasowym od 7.30 do 19.00.

Pismo z powyższym komunikatem można pobrać stąd.
Data opublikowania: 05.06.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa