Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 16 maja 2019 roku w związku z wypowiedzią prof. dr. hab. Ryszarda Legutko w Radio 24

Rada Wydziału Filozoficznego UJ na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku podjęła uchwałę o następującej treści:

„W związku z wypowiedzią prof. dr. hab. Ryszarda Legutko w Radio 24 Rada Wydziału Filozoficznego UJ wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec prywatnej opinii Pana Profesora posługującej się językiem homofobicznym i podważającej wagę problemu nadużyć seksualnych wobec nieletnich w Kościele Rzymsko-Katolickim. Zdaniem Rady Wydziału wypowiedź ta godzi w godność ofiar przestępstw oraz dobro społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z uwagi na powyższe apelujemy o skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego UJ".

Data opublikowania: 17.05.2019
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa