Deklaracje wyboru specjalności i lektoratu - I rok studiów I stopnia

Studenci I roku studiów I stopnia są zobowiązani do złożenia deklaracji dotyczącej wyboru specjalności (porównawcze studia cywilizacji lub buddologia) i lektoratu języka orientalnego (psc - japoński, arabski, hindi; buddologia - tybetański, sanskryt), którego nauka rozpocznie się od semestru letniego.

Wzór pisma do pobrania tutaj.

Termin składania deklaracji - 25.01.2019. Niezłożenie dokumentu uniemożliwia dalszą naukę na wybranej specjalności.

W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych na dany lektorat, nie zostanie on uruchomiony.

Data opublikowania: 19.12.2018
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa