Deklaracje wyboru specjalności - I rok studiów II stopnia

Studenci I roku studiów II stopnia są zobowiązani do złożenia deklaracji dotyczącej wyboru specjalności (porównawcze studia cywilizacji lub studia nad buddyzmem współczesnym).

Wzór pisma do pobrania tutaj.

Termin składania deklaracji - 25.01.2019.
Niezłożenie dokumentu uniemożliwia dalszą naukę na wybranej specjalności.

Data opublikowania: 19.12.2018
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa