Szkolenie BHP w roku akademickim 18/19

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Inspektoratu BHP w sprawie szkolenie BHP dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/19, który dostępny jest na stronie Inspektoratu BHP.

Przypominamy, że:
Wszyscy studenci i uczestnicy studiów doktoranckich wpisani na I rok studiów są automatycznie zapisywani
na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Uczelnianym Systemie Obsługi Studiów.
Pozostałe osoby muszą być zapisane przez pracownika dziekanatu lub sekretariatu obsługującego tok studiów.
Szkolenie należy odbyć i przystąpić do zaliczenia w następujących okresach:
1) 17.10. – 6.11.2018 roku – studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Wydziałów: Chemii; Biochemii; Biofizyki
i Biotechnologii; Biologii; Lekarskiego; Farmaceutycznego; Nauk o Zdrowiu; Geografii i Geologii;
2) 7.11. – 27.11.2018 roku – studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Wydziałów: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Matematyki i Informatyki; Filozoficznego; Filologicznego; Prawa i Administracji oraz studiów międzykierunkowych;
3) 28.11. – 18.12.2018 roku – studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Wydziałów: Zarządzania
i Komunikacji Społecznej; Studiów Międzynarodowych i Politycznych; Polonistyki; Historycznego.
Prosimy również o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 62 Rektora UJ z 17 sierpnia 2018 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Data opublikowania: 10.10.2018
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa