Rejestracja na zajęcia z Wychowania Fizycznego w semestrze zimowym 2018/2019

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ uprzejmie informuje o terminach rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2018/2019.
 
Pierwsza tura zapisów "dedykowana" 25.09.2018 od godz.9.00 – 02.10.2018 do godz. 23.00 - każdy program studiów ma dedykowane terminy swoich zajęć (dzień, godzina, miejsce - informacje na temat grup dedykowanych KPSC można znaleźć tutaj). W pierwszej turze można zapisać się również  do grupy otwartej w wybranej dyscyplinie: piłka nożna, tenis ziemny, grupy rowerowe, rolki, fitness, siłownia, zajęcia dla os. niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna.
 
Druga tura zapisów "bez dedykacji" 04.10.2018 od godz.9.00 – 18.10.2018 do godz. 23.00 - termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do każdej dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu) bądź dokonanie zmiany grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).
 
Szczegóły na stronie: www.swfis.uj.edu.pl.
 
Data opublikowania: 12.09.2018
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa