Przypominamy! Zasady rozliczania roku akademickiego, powroty z urlopów...

Przypominamy zasady rozliczania roku akademickiego, oraz te regulujące powroty z urlopów, a także wskazówki, jakie kroki należy podjąć w przypadku definitywnego niezaliczenia kursu.
 
Studenci, którzy zaliczyli wszystkie przedmioty, nie korzystali z urlopów i terminowo zakończyli sesję - aby rozliczyć zajęcia w roku akad. 20../.. i zostać wpisanym na rok kolejny 20../..- powinni na swoim koncie w USOS zaznaczyć opcję do (automatycznego) rozliczenia. Proszę pamiętać, że do rozliczenia mogą się zgłaszać studenci, którzy posiadają wszystkie oceny (nawet jeśli są to oceny ndst – w 1 i 2 terminie) wpisane do systemu USOS.
Studenci, którzy definitywnie (mają ocenę ndst w dwóch terminach) nie zaliczyli przedmiotu/ roku muszą oprócz zgłoszenia do automatycznego rozliczenia zajęć również dostarczyć do sekretariatu KPSC podanie o 50 pkt wpis na rok następny, albo podanie o powtarzanie roku – zgodnie z wzorami umieszczonymi na stronie KPSC.
Studenci wracający z urlopów studenckich/dziekańskich w roku 20../.. muszą złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorami umieszczonymi na stronie KPSC), informujące, że od dnia 1.10.20.. roku będą kontynuować naukę na kierunku studiów…, specjalności … etc. i koniecznie dostarczyć je do sekretariatu KPSC jeszcze przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty.
Studenci wracający z urlopów studenckich/dziekańskich w roku 20../.. z prawem zdawania egzaminów muszą złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorami umieszczonymi na stronie KPSC), informujące, że od dnia 1.10.20.. roku będą kontynuować naukę na kierunku studiów, specjalności … etc., . . . i koniecznie dostarczyć je do sekretariatu KPSC jeszcze przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty oraz  na swoim koncie w USOS zaznaczyć opcję do (automatycznego) rozliczenia.
Podania należy złożyć do 30 września.
Wzory podań można znaleźć tutaj.
Dodatkowe informacje dostępne są tutaj oraz w regulaminie studiów.
Data opublikowania: 28.06.2018
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa