Harmonogram egzaminów i dyżurów sesji letniej 2018/2019

Sesje egzaminacyjne

LETNIA od 15 czerwca 2019 roku do 29 czerwca 2019 roku

LETNIA POPRAWKOWA od 1 września 2019 roku do 15 września 2019 roku

DATA GODZINA SALA TYTUŁ KURSU PROWADZĄCY
         
14.06.2019 10:00-14:00 118 język arabski dr B. Studnicka-Prochwicz
17.06.2019 11:00-12:30 114 Kultura Japonii dr R. Iwicka
17.06.2019 15:00-16:00 116 Boginie w mitologiach świata dr P. Michalik
17.06.2019 15:00-16:30 118 Nacjonalizmy w Azji Płd. i Płd. Wschodniej. ..., Religia w procesie przemian tożsamości . ..., dr M. Moroń
17.06.2019 12:30-15:00 119 egz pisemny B2+ mgr B. Rewicka
18.06.2019 15:30-17:30 100

egzamin j. japoński II

W.Laskowska-Smoczyńska

18.06.2019 12:30-13:30 108 Cywilizacje starożytne dr B. Bąkowska-Czerner
18.06.2019 16:00-17:00 111 Wojna a kultura dr E. Olzacka
18.06.2019 10:30-12:00 114 Komunikacja międzykulturowa dr P. Niechciał
19.06.2019 16:30-19:00 100 Wymiary współczesnej cywilizacji dr hab. W. Klimczyk, prof.UJ
19.06.2019 14:00- 101 Cywilizacje: tradycja a współczesność dr A. Mrozek
19.06.2019 12:00-13:30 114 Cywilizacja europejska dr A. Mrozek
         
19.06.2019 15.00-16.00 114 Genji culture i epoka Heian w perspektywie... mgr A. Kuchta
19.06.2019 12:00-13:00 116 Mezoameryka: procesy cywilizacyjne dr P. Michalik
19.06.2019 13:00-14:00 116 Problemy współczesnej Ameryki Łacińskiej dr P. Michalik
21.06.2019 11:00 114 Współczesny świat arabski - wprowadzenie dr M.Kniaź
21.06.2019 13:00- 115 sanskryt III mgr J. Gruszewska
21.06.2019 11:00-14:00 118 Buddyzm japoński i koreański dr J. Zamorski
24.06.2019 11:00 100 Kanji-trans. I dr R. Iwicka
24.06.2019 13:00 100 Japoński I dr R. Iwicka
24.06.2019 13.00-15.00 114 Wstęp do językoznawstwa dr M. Kniaź
24.06.2019 11.00-12.30 118 arabski I dr M.Kniaź
25.06.2019 12:00-13:30 111 Wstęp do kultury żydowskiej dr W. Kosior
25.06.2019 09:30-11:00 114 Od starożytnej Persji do Islamskiej Republiki Iranu dr P. Niechciał
25.06.2019 11:00-12:30 114

Kultura, tożsamość, etniczność

dr P. Niechciał
25.06.2019 16:30-18:30 119 Filozofia prof. dr hab. W. Suchoń
26.06.2019 11:00- 114 Kultura Korei dr R. Iwicka
26.06.2019 12:00-13:30 106 Współczesny świat-konwersatorium dr M. Kniaź
26.06.2019 16:30-18:30 119 Kognitywistyka prof. dr hab. W. Suchoń
27.06.2019 11:00 100 Translat. I dr R. Iwicka
27.06.2019 11:00 108 Język arabski II dr B. Prochwicz-Studnicka
27.06.2019 10:00-12:00 114 Kultura popularna – perspektywy badawcze dr hab. W. Klimczyk, prof.UJ
28.06.2019 12.30-14.00 100 Hindi I mgr M. Piech
28.06.2019 11:00-12.30 119 Interpretacja badań w neuronauce dr M.Senderecka
28.06.2019 12:45- 119 Dawne kultury Europy dr hab. B. Gierek
02.09.2019 11.00-14.00 100 wszystkie egzaminy dr R. Iwicka
02.09.2019 13:00 101 Cywilizacja europejska; Cywilizacje: tradycja a współczesność dr A. Mrozek
02.09.2019 10:00 114 Od starożytnej Persjii..., Komunikacja międzykulturowa..., Kultura, tożsamość...) dr P. Niechciał
06.09.2019 10:00-11:30 115 cywilizacja subkontynentu indyjskiego dr J. Zapart
06.09.2019 11.00- 114 Współczesny świat arabski dr M. Kniaź
06.09.2019 11.00-12.00 113 Wojna a kultura dr E. Olzacka
06.09.2019 16:00-18:30 119 egzaminy poprawkowe dla kursów LO01pb i KTM02 prof. dr hab. W. Suchoń
09.09.2019 9.00-11.00 108 j. arabski dr B. Prochwicz-Studnicka
09.09.2019 12:00-13:30 111 Wstęp do kultury żydowskiej dr W. Kosior
09.09.2019 13.00 118 wszystkie kursy dr M. Moroń
10.09.2019 15:30-17:30 100

japoński II

W.Laskowska-Smoczyńska
10.09.2019 11.00- 114 Wstęp do językoznawstwa dr M. Kniaź
11.09.2019 13:30-15:00 100 Dawne kultury Europy dr hab. B. Gierek
13.09.2019 11.00 108 j. hindi I mgr M. Piech


Terminy dyżurów w sesji letniej: 

prof. dr hab. Marta Kudelska- 03.09.2019 wt. 11.00-12.00 

dr R. Iwicka - 17.06, godz.12:30-13:30; 27.06, 13:00-14:00, s. 104

dr W. Kosior - 09.09, godz. 13:30-14:30, s. 101

dr P. Niechciał - 18.06, godz. 12:00-13:00; 02.09, godz.11:30-12:30, s. 113

dr M. Kniaź - 05.09.2019 godz. 12.00-13.00 s. 113

dr G. Bąkowska-Czerner - 06.09, godz. 8.30-9.30 s.108

dr A. Mrozek - 02.09, godz. 14:00-15:00; 10.09 godz. 12:00-13:00, s.101(dyżur odwołany, proszę o kontakt emailowy)

mgr W. Laskowska-Smoczyńska- 17.06, godz. 14.30-15.30; 04.09, 14:00-15:00 – Muzeum Manggha;

18.06 - 17.30-18.30 s. 104

mgr A. Kuchta - 17.06, godz. 15.30-16.30, 24.06, godz. 15.30-16.30, s. 105

dr hab. B. Gierek- 11.09.2019, godz. 15.00-16.00, s. 105

dr P. Michalik-19.06, godz. 14:00-15:00, s. 112

dr E. Olzacka - 06.09., godz. 12.00-13.00 s. 113

dr hab. W. Klimczyk, prof.UJ - 10.09, godz.11:00-12:30, s. 113

dr J. Zamorski- 27.06, godz. 12:00-13:00, s.112

dr J. Zapart- 4, 5.09, godz. 11:00-12:00, s. 115

Data opublikowania: 16.05.2018
Osoba publikująca: Wojciech Kosior