Pakiet informacyjny dla studentów I roku

Gorąco witamy w naszym gronie studentów I roku, studiów 1. i 2. stopnia

Gratulujemy pomyślnej rekrutacji i życzymy owocnej pracy naszym nowym studentom. Zachęcamy do zapoznania się z naszym pakietem informacyjnym, który ułatwi przygotowanie się do studiów w KPSC.

Aby przygotować się do nowego roku akademickiego należy:

 1. Zapoznać się z programem studiów, właściwym dla wybranego przez nas kierunku studiów i stopnia. 
   
 2. Zapoznać się z aktualnym harmonogramem zajęć.
   
 3. Zarejestrować się na przedmioty, w których będziemy uczestniczyć w I semestrze (lub przez cały rok, np. seminarium tematyczne, język angielski dla 2. stopnia).

  Rejestracja odbywa się w serwisie usosweb www.usosweb.uj.edu.pl.

Logowanie do serwisu odbywa się przy pomocy loginu i hasła przekazanego w dokumentach podczas wpisu na studia.

Rejestracja dla pierwszego roku studiów I i II stopnia trwa od ...

Kod naszej rejestracji:

Instrukcja dotycząca rejestracji w systemie USOS.

Dokonanie rejestracji na kursy objęte programem studiów (dany kierunek, stopień i rok) jest obowiązkowe a brak rejestracji równoznaczny jest z niepodjęciem studiów. (I rok rejestruje się na wszystkie kursy kanoniczne dla I roku plus 1 fakultet). Studenci I roku nie mogą rejestrować się na kursy kanoniczne innych roczników i muszą się z nich wyrejestrować. Mogą zarejestrować się na 1 kurs fakultatywny. Limity na kursach kanonicznych podnoszone są każdorazowo po wyczerpaniu miejsc i są dostępne po migracji danych, czyli w kolejnym dniu. W II turze rejestracji nie będzie można rezygnować z kursów.

Rejestracja na WF dla I roku, 1. stopnia odbywa się również w systemie usosweb i prowadzona jest przez Studium Wychowania Fizycznego.

Szczegółowe informacje na temat zajęć z WFu oraz terminy dostępne są tutaj.

Osoby, które mają już zaliczone zajęcia z wychowania fizycznego (np. na innym kierunku lub uczelni), powinny podczas rejestracji na w-f skorzystać z opcji (kliknąć w ikonkę) "przepisz w-f".
 

Rejestracja na język angielski dla I roku, 2. stopnia prowadzona jest przez Jagiellońskie Centrum Językowe.

Szczegółowych informacji i terminów rejestracji należy szukać tutaj.


Informacje dotyczące SZKOLENIA BHP dla I roku, studiów 1. I 2. stopnia są dostępne na stronie Inspektoratu BHP UJ. Prosimy również o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 62 Rektora UJ z 17 sierpnia 2018 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Wybrane w rejestracji przedmioty należy podpiąć pod właściwy kierunek studiów i cykl. Jeżeli przedmiot nie zostanie podpięty jego rejestracja zostanie anulowana. Do dnia 27 października należy dostarczyć do sekretariatu wygenerowaną z systemu USOSweb i podpisaną deklarację wyboru przedmiotów.

 1. Przyjść na spotkanie organizacyjne 1 października:

  I rok, 1. stopień, godz. 14.00, s. 119
  I rok, 2. stopień, godz. 14.00, s. 114

  i odebrać legitymację studencką.
   
 2. Rozpocząć studia! Od dnia 2 października rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne. Obecność na zajęciach kanonicznych jest obowiązkowa a dwukrotna nieobecność w toku semestru skutkować będzie niezaliczeniem kursu i skreśleniem z listy studentów. Brak rejestracji na dany przedmiot nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności.
   
 3. Regularnie sprawdzać konto mailowe (to, które podano podczas rekrutacji) oraz informacje zamieszczone na stronie www.psc.uj.edu.pl. Warto śledzić nasze profile FB: pscUJ i buddologia.
   
 4. Zapoznać się z regulaminem studiów UJ i regulaminem studiów w KPSC:

http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/regulamin-studiow
http://www.psc.uj.edu.pl/studenci/regulamin

​A także z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w sprawie studiów.

 1. Zapoznać się z informajcami na temat wyboru lektoratu:

  Student porównawczych studiów cywilizacji (I stopień) lub studiów nad buddyzmem współczesnym (I stopień) po I semestrze nauki dokonuje wyboru języka orientalnego składając odpowiednią deklarację (do pobrania tutaj).

  Lektoraty orientalne realizowane są w wymiarze 450 godzin w trakcie 5 semestrów nauki. Wybierając porównawcze studia cywilizacji student może zadeklarować chęć uczestnictwa w lektoracie z języka arabskiego, hindi lub japońskiego. Studia nad buddyzmem dają możliwość wyboru języka chińskiego, sanskrytu, lub tybetańskiego.

 2. Zapoznać się z informacjami na temat ubezpieczenia zdrowotnego i uzeczpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i OC.
   
  Ubezpieczenie zdrowotne:
  Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów:
  • powyżej 26 roku życia
  • tylko w przypadku, gdy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (zatrudnienie - także umowa-zlecenie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, małżonek z tytułem do ubezpiczenia)
   
  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej (NWW i OC):
  • odpłatne (od 40 zł) na rok akademicki
  • szczegóły: siedziba Zarządu Samorządu Studentów ul. Czapskich 4 p. 23, tel. 12 663 1171, -1172
   
 3. Zapoznać się z informacjami dotyczącymi powtarzania kursów i wysokości opłat za powtarzanie zajęć (w przypadku kulturoznawstwa jest to 5 złotych/godzina).

  Zarządzenie nr 19 Rektora UJ z 7 marca 2018 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019.
  Zarządzenie nr 51 Rektora UJ z 9 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 19 Rektora UJ z 7 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019.
   
 4. Przypominamy, że w razie pytań i problemów można kontaktować się z nami albo z odpowiednim działem Uniwersytetu Jagiellońskiego - tutaj pomocna rozpiska.
Data opublikowania: 30.09.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska